Aplikovaná matematika

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studium staví na širším matematickém základě s následným zaměřením na aplikační oblasti, včetně matematického modelování, numerických metod, teorie optimalizace, pravděpodobnosti a matematické statistiky i jejich využití ve finanční sféře.

(?)

Absolventi mají matematickou kulturu, tedy způsob uvažování a tvořivý přístup k řešení problémů (nejen matematických), schopnost samostatného studia, a to i v anglickém jazyce, schopnost adaptace, znalosti z oblasti výpočetní techniky na uživatelské úrovni, také schopnost komunikace se specialisty nematematiky. Podle zaměření diplomové práce mají hlubší znalosti v některé užší oblasti aplikované matematiky.

Absolventi jsou připraveni jak pro uplatnění v aplikovaném výzkumu, průmyslové sféře, státní správě i finančních institucích, kde jsou schopni vytvářet, analyzovat a aplikovat matematické modely reálných procesů, tak pro navazující doktorské studium. Mohou působit ve školství a vědě, najdou uplatnění v projekci, v softwarových firmách. V oborech navazujícího magisterského studijního programu lze vykonat státní rigorózní zkoušku (titul RNDr.).

(?)

Matematika P1102

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Aplikovaná matematika
Zkratka: AM
Kód: 1103T004
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1101 N1101 Matematika

Ke studiu již nelze přijímat.