Audiovizuální tvorba

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Studium tříletého uměleckého oboru Audiovizuální tvorba otevírá studentům cestu k prohloubení znalostí v oblasti filmové a televizní tvorby, médií, jazyka, literatury. Studijní program zahrnuje kromě výuky rozhlasových a televizních žánrů, scenáristiky, kamerové tvorby, střihové skladby, zvukové tvorby či animované tvorby i přednášky a semináře zaměřené na společenský kontext, masovou komunikaci a kulturu vůbec. Velký důraz klademe na praktickou část výuky. Studenty vedeme k samostatným pokusům o žurnalistické útvary, dokumentární a hrané filmy i rozhlasové či televizní adaptace literárních děl. Cílem výuky je výchova dramaturgů, scenáristů, kameramanů, střihačů, produkčních a dalších profesionálů v audiovizi a kinematografii, kteří mají jak specializovanou průpravu, tak širší přehled v problematice kulturní historie, masové komunikace a škále uměleckých a publicistických žánrů.

(?)

Absolvent se může uplatnit jako dramaturg či autor rozhlasových a televizních adaptací či scenárista původních rozhlasových, televizních nebo filmových děl, kameraman, střihač či produkční nebo v dalších profesních pozicích souvisejících s audiovizuálním průmyslem. Absolvent se bude schopen uplatnit v redakční práci ve zpravodajství nebo publicistice nebo jako erudovaný expert pro komunikaci v některé ze státních či komerčních společností. Díky znalostem základů produkční práce bude schopen sám zorganizovat potřebné záležitosti související s natáčením audiovizuálního díla. Díky překladatelským workshopům je schopen nejen kvalitně komunikovat s odborníky z jiných zemí a čerpat zkušenosti z oboru i v zahraničí, ale bude schopen také překládat (pro vlastní potřebu) odborné a umělecké texty do mateřského jazyka. Všeobecné znalosti získá absolvent v oblasti kultury, masové komunikace, základů společenských věd (základy ekonomie, politologie, sociologie) a společenského chování.

(?)

N8203 Dramatická umění

(?)
2
Aktivní studenti
23

Specifikace oboru

Obor: Audiovizuální tvorba
Zkratka: AVT
Kód: 8204R038
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B8203 DrUm Dramatická umění

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty