Ochrana kulturního dědictví

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Cílem studijního oboru je komplexní příprava absolventa, jenž se plně orientuje ve sféře ochrany kulturního dědictví - její teorie, dějin a principů, zásad a metod jejího praktického uskutečňování - a umí své znalosti, schopnosti a dovednosti plně využít v praxi; disponuje přitom vysokoškolskými znalosti pro specializované oblasti sféry kultury, zvláště pak umělecké kultury, jež korespondují s náplní kulturních institucí, podílejících se na ochraně kulturního dědictví (muzea, památková péče, galerie), jak i při šíření poznatků z oblasti prostřednictvím sdělovacích prostředků, redakcí kulturně společenských periodik apod., a dále ve shodě se specializací i v oblasti státní správy a samosprávy, v činnosti nestátních a nevládních organizací, občanských iniciativ apod.

(?)

Absolvent se plně orientuje ve sféře ochrany kulturního dědictví - její teorie, dějin a principů, zásad a metod jejího praktického uskutečňování - a umí své znalosti, schopnosti a dovednosti plně využít v praxi.

Absolvent disponuje vysokoškolskými znalostmi pro specializované oblasti sféry kultury, zvláště pak umělecké kultury, jež korespondují s náplní kulturních institucí, podílejících se na ochraně kulturního dědictví (muzea, památková péče, galerie), jak i při šíření poznatků z oblasti prostřednictvím sdělovacích prostředků, redakcí kulturně společenských periodik apod., a dále ve shodě se specializací i v oblasti státní správy a samosprávy, v činnosti nestátních a nevládních organizací, občanských iniciativ apod.

Mají možnost pokračovat v doktorském studiu.

(?)

P7105 Historické vědy

(?)
0
Aktivní studenti
6

Specifikace oboru

Obor: Ochrana kulturního dědictví
Zkratka: OKD
Kód: 7105T076
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N7105 N7105 HiVe Historické vědy

Ke studiu již nelze přijímat.