Italština (jednooborové)

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Základem studia je moderní filologie, obor je koncipován jako ucelený studijní obor s praktickým zaměřením, čemuž odpovídá i synchronní pohled na jednotlivé jazykové plány. Vedle zvládnutí praktických jazykových dovedností absolvent získá rozsáhlé znalosti v oblasti lingvistické a literárněvědné. Velký důraz je kladen na oblast tzv. lingvoreálií. Studijní program je doplněn o některé odborné předměty z oblasti turismu a cestovního ruchu.

(?)

Absolvent je vybaven znalostmi a dovednostmi jazykovými i odbornými. V oblasti jazyka umožňuje dosáhnout komunikativní kompetence odpovídající úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Současně získává spolehlivé teoretické znalost italského jazykového systému, jakož i znalosti lingvoreálií, literatury, historie a kultury Itálie.

Absolvent získá ucelený soubor znalostí, které také dovede aplikovat v provozu turistických zařízení, v cestovních kancelářích a agenturách, při působení v kulturních zařízeních, v agenturách zaměřených na organizování kongresů a v soukromých firmách. Absolventovi je poskytnut spolehlivý základ pro navazující magisterské studium italštiny.

(?)

N7310 Filologie, N7504 Učitelství pro střední školy

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Italština (jednooborové)
Zkratka: Ipj
Kód: 7310R073
Typ: bakalářský
Titul: Bc.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B7310 B7310 Filo Filologie

Ke studiu již nelze přijímat.

Nejčastěji zapisované předměty