Počítačová fyzika

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Studijní obor Počítačová fyzika programu N1701 navazuje ve své koncepci primárně na bakalářský studijní program B1702 Aplikovaná fyzika (s obory Počítačová technika a její aplikace, Monitorování životního prostředí, a Multimediální techniky) i na bakalářský obor Astrofyzika v programu Fyzika B1701. Zaměřuje se na výchovu talentovaných studentů, kteří zamýšlejí postavit znalosti získané v bakalářském studiu na hlubší matematické, fyzikální a informatické základy. Jeho úkolem je připravit studenty pro další uplatnění v řadě oblastí aplikace počítačových metod, matematiky, fyziky a informatiky. Koncepce oboru a jeho výuka odpovídá potřebám samostatné tvůrčí odborné práce. Studium oboru Počítačová fyzika předpokládá absolvování bloku Základů počítačové fyziky a jednoho ze tří bloků počítačové fyziky reprezentujících tři možná zaměření studia. V základním bloku jsou obsaženy relevantní oblasti fyziky, matematiky a informatiky.

(?)

Absolvent oboru Počítačová fyzika se může specializovat v jednom z následujících zaměření: Počítačové simulace fyzikálních procesů, Grafické a multimediální zpracování počítačových simulací, zpracování a využití experimentálních a observačních dat. Bude veden k interdisciplinární a týmové práci, ke spolupráci s experty v oblasti matematiky, informatiky, s inženýry a odborníky v oblasti techniky, ale i odlehlejších oblastí (např. multimédií, životního prostředí). Dokáže efektivně a kreativně využívat potenciálu metod založených na výpočetní technice nejen při modelování fyzikálních procesů, ale také v řadě dalších oblastí využívajících výpočetní techniku. Získá předpoklady pro specializaci a adaptaci jak ve vědeckých institucích zabývajících se aplikovaným i základním výzkumem, tak v jiných oblastech vyžadujících dovednosti a kreativitu v aplikování moderních fyzikálně-matematických a výpočetních metod či aplikací a zpracování dat.

Absolvent bude připraven pro uplatnění v řadě oblastí aplikace počítačových metod, matematiky, fyziky a informatiky; najde však uplatnění i v průmyslu, v oblasti služeb a veřejné správy. Další informace lze získat na adrese http://www.physics.cz.

(?)

P1703 Fyzika (čtyřletá)

(?)
0
Aktivní studenti
2

Specifikace oboru

Obor: Počítačová fyzika
Zkratka: Pof
Kód: 1701T055
Typ: magisterský navazující
Titul: Mgr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1701 N1701 Fyz Fyzika

Ke studiu již nelze přijímat.