Archeologie

Rozbalit vše

Schopnost samostatně připravit a řídit archeologický výzkum jakéhokoli typu a řešit manažerské (organizační) i praktické (provozní) problémy vznikající v jeho průběhu. Řídit a realizovat archeologickou památkovou péči, vytvářet a spravovat archeologické sbírky a využívat je k expozičním účelům. Samostatně zpracovávat a publikovat archeologické prameny vč. závěrečného historického výstupu na celostátně srovnatelné vědecké úrovni.

Na archeologických, příp. příbuzných pracovištích v muzeích všech stupňů, Národním památkovém ústavu, Ústavech archeologické památkové péče, obecně prospěšných společnostech (občanských sdruženích), zaměřených na archeologickou památkovou péči, Archeologických ústavech AV ČR, na vysokých školách, v soukromých společnostech, zabývajících se archeologickým výzkumem, státní správě a samosprávě (ochrana společenských zájmů při podpovrchových aktivitách), zařízeních cestovního ruchu.

Archeolog, památkový archeolog, (samostatný) odborný pracovník - archeolog, nižší pozice ve státní a samosprávných úřadech.

(?)

Doktorský studijní program P7109 Archeologie, studijní obor Archeologie

(?)
0
Aktivní studenti
1

Specifikace oboru

Obor: Archeologie
Zkratka: ArchRig
Kód: 7105T001
Typ: rigorózní řízení
Titul: PhDr.
Akreditace: do 31. 8. 2020
Program: N7109 N7109 Arch Archeologie