Teoretická fyzika

Rozbalit vše

Rigorózní řízení připravuje absolventa na vědeckou práci. Dle zaměření rigorózní práce získá absolvent znalosti a dovednosti v oblasti relativistické astrofyziky a kosmologie, fyziky elementárních částic, kvantové teorie molekul a počítačových simulací. Bude umět aplikovat matematicky formulované fyzikální zákonitosti na řešení fyzikálních problémů v oblasti základního i aplikovaného výzkumu a počítačových simulací fyzikálních, popř. jiných procesů. Dokáže přesně formulovat ideje a výsledky odborné práce. Je adaptabilní, schopen pracovat v týmu a kreativním způsobem řešit praktické problémy.

Najde uplatnění především v základním i aplikovaném výzkumu, průmyslových podnicích i v oblasti služeb. Rigorózní řízení v oboru "Teoretická fyzika" ovšem vytváří vynikající předpoklady i pro vědeckou práci v rámci doktorského studia, jež je základem pro působení v akademickém prostředí vysokých škol a výzkumných ústavů.

Vědeckovýzkumný pracovník, analytik, programátor nestandardních programů, vedoucí laboratoře, vedoucí výzkumného centra, uplatnění u silových složek (policie, vojsko), po pedagogickém minimu středoškolský učitel.

(?)

Doktorský studijní program P1703 Fyzika, studijní obor Teoretická fyzika a astrofyzika

(?)
0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Teoretická fyzika
Zkratka: TeoFRig
Kód: 1701T034
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 30. 6. 2020
Program: N1701 N1701 Fyz Fyzika