Computer Science and Technology

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Computer Science and Technology
Zkratka: IVTARig
Kód: 2612T025
Typ: rigorózní řízení
Titul: RNDr.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N1801 N1801 Inf Informatika