Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Theoretical physics and Astrophysics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 12. 2020 – 15. 12. 2030
Garant: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Teoretická fyzika a astrofyzika

Předseda

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Externí členové

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
PřF MU Brno