Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

Žádné oprávněné osoby.

Kontaktujte svého správce práv dle http://is.slu.cz/spravci/.


Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1951