Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (ORADS MU SU), učo 5064

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1990