ARCHKRA020 Seminář pro bakalářskou práci I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Andrea Hořínková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. (cvičící)
Mgr. Peter Kováčik, Ph.D. (cvičící)
PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Vojtal (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalosti historicko-archeologických reálií v souvislosti s tématem bakalářské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava a tvorba bakalářské práce podle tématu. Formu tvorby stanoví vedoucí práce ad hoc.
Výstupy z učení
Bakalářská páce na zadané téma.
Osnova
  • Téma vychází ze zadání bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Podle tématu práce.
    doporučená literatura
  • Podle tématu práce.
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Zápočet.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/ARCHKRA020