ARCHSTN035 Archeologické mapování

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Petr (cvičící)
Garance
Mgr. Tomáš Petr
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní předmětu je prohloubit teoretické i praktické znalosti posluchačů v oblasti prostorových analýz a jejich aplikace v archeologii. Prostorové analýzy budou prováděny v prostředí geografických informačních systémů (GIS), konkrétně v programu QGIS. Posluchači si osvojí základní pracovní postupy při provádění prostorových analýz a způsoby prezentace výsledků formou mapy.
Osnova
 • 1. Uvedení do problematiky GIS, vysvětlení základních pojmů. 2. Seznámení s pracovním prostředím programu Quantum GIS, nastavení parametrů projektu a souřadnicového systému. 3. Kartografická zobrazení. 4. Zásady tvorby geografické databáze. 5. Web map servis služby v Quantum GIS – seznámení a práce s daty dostupnými online, připojení a následná práce s daty Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. 6. Digitalizace a editace. Georeferencování obrazových dat. 7. Rastrová data. 8. Vektorová data. 9. Analýzy rastrových dat. 10. Analýzy vektorových dat. 11. Práce s geotagovanými fotografiemi. 12. Tvorba mapového výstupu. 13. Prezentace studentských projektů a kolokvium.
Literatura
  povinná literatura
 • Kuna, M.: Práce s prostorovými daty. In: Kuna, M. (ed.): Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle. Praha 2004, 379-444.
 • Voženílek, V.: Geografické informační systémy: Pojetí, historie, základní komponenty I. Olomouc, 1998.
 • Miklín, J. – Dušek, R. – Krtička, L. – Kaláb, O.: Tvorba map. Ostrava 2018.
  doporučená literatura
 • Chapman, H.: Landscape Archaeology and GIS. Brimscombe Port 2006.
 • Macháček, J. (ed.): Počítačová podpora v archeologii. Brno 1997.
 • Janák, V. – Papáková, K. – Kováčik, P. – Hořínková, A. – Rataj, P.: Mapová predikce neolitického osídlení v Oderské bráně, In: Hořínková, A. – Kováčik, P. – Stuchlík, S. (eds.): Archeologický výzkum krajiny a aplikace ICT. Opava 2014. 247-269.
 • Howard, P.: Archaeological Surveying and Mapping. London – New York 2007.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Zápočet. Posluchači na konci semestru předloží vlastní hotovou analýzu pravěkého/středověkého osídlení v daném regionu. Dále bude probíhat ústní přezkoušení formou kolokvia.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN035