ARCHSTN051 Cizí raně středověké elity a jejich podíl na výstavbě země na příkladu Slezska a Moravy (Vikingové/Varjagové)

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Ústav archeologie – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Pro bakalářské studenty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na poznání dokladů přítomnosti severních a východních elit na území Slezska a Moravy v průběhu 10. a 11. / 12. století, sledovaných v širším středoevropském a východoevropském kontextu.
Osnova
 • 1. Vikingové, Varjagové, velkopolské elity 2.- 4. Doklady jejich angažmá ve střední a východní Evropě (především Polsko, Pobaltí, Bělorusko, Ukrajina, Rusko) 5.- 7. Hmotná kultura 8. Slezsko 9. Morava 10. Opava-Kylešovice 11. Přerov 12. Olomouc 13. Situace v Čechách
Literatura
  povinná literatura
 • Bogacki, A. – Janowski, L. – Kaczmarek, Ł. (red.): Wikingowie v Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich, Gniezno-Szczecin 2019.
 • Košnar, L.: Severní Evropa v raném středověku a vikinská expanze, Praha 1995.
 • Košnar, L.: Ke vztahům mezi vikinským a západoslovanským prostředím, Varia archaeologica 5, 1991, 25-84.
 • Moździoch-B., S. – Stanisławski, S. – Wiszewski, P. (eds.): Scandinavian Culture in Medieval Poland, Wrocław, 2013.
  doporučená literatura
 • Ludvíkovský, J.: Tunna und Gommon–Wikinger aus der prager Fürstengefolgschaft? Folia diplomatica I, 171-188.
 • Wadyl, S. (ed.): Ciepłe. Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim, Gdańsk 2019.
 • C. Bancková, Vikingové, Praha 2018.
 • J. Staecker-M. Toplak (Hrsg.), Die Wikinger. Entdecker und Eroberer, Berlin 2019.
 • Kouřil, P. – Gryc, J.: Early Medieval Stronghold in Opava-Kylešovice and Its Importance for the Understanding of the Silesian Region in the Tenth-Eleventh Centuries, in: P. Kouřil-R. Procházka et al., Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and El
 • Androschuck, F.: Viking swords. Swords and social Aspects of Weaponery in Viking Age Societies, Stockholm 2014.
 • Hem Eriksen, M. – Pedersen, U. – Rundberget, B. – Axelsen, I. – Lund, H. berg (ed.), Viking Worlds. Things, Spaces and Movement, Oxford-Philadelphia 2015
 • Toplak, M. S. (Hrsg.): Die Wikinger. Seeräber und Krieger im Licht der Archäologie, Archäologie in Deutschland 20, 2021.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test, podle potřeby ústní přezkoušení.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/ARCHSTN051