ARTAVTNP10 Dějiny světové kinematografie I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Novosad (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Novosad
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každou sudou středu 12:15–15:30 D2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP10/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Novosad
Předpoklady
povinně volitelný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem cyklu přednášek a projekcí je ve dvou semestrech podat základní znalosti o vývoji světové kinematografie od její prehistorie až do současnosti, zejména pokud jde o nejvýznamnější druhy, žánry, směry, styly, díla a osobnosti, jejich vzájemné vztahy a návaznosti na jiné umělecké druhy, a to nejen z hlediska filmového (estetická a biografická rovina dějin kinematografie), ale také včetně souvislostí společensko-politických, ekonomických, uměleckých, z hlediska životního stylu obecenstva, chování diváků, trendů v distribuci apod., jež kinematografii té které doby do značné míry determinují a naopak jsou jí rovněž zpětně ovlivňovány. Přednášky a seminární projekce jsou základem znalostí, nutných pro lepší pochopení souvislostí dalších specializovaných předmětů.
Výstupy z učení
Základní orientace a přehled v dějinách světové kinematografie 1. poloviny 20. století.
Osnova
 • 1. Počátky kinematografie
 • 2. Formování a vznik Hollywoodu
 • 3. Vznik evropských národních kinematografií
 • 4. Vznik Hollywoodu
 • 5. Ruská montážní škola 20. let
 • 6. Francouzský meziválečný film
 • 7. Německý meziválečný film
 • 8. Vývoj dokumentárního filmu
 • 9. Evropský film v období 40. let
 • 10. Americký válečný a poválečný film
 • 11. Neorealismus a jeho kontext
 • 12. Francouzská kinematografie 50. let
 • 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • BORDWELL, D. – THOMPSONOVÁ, K. Dějiny filmu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.
 • PLAŹEWSKI, J. Dějiny filmu 1895-2005. Praha: Academia, 2009.
  doporučená literatura
 • MONACO, J. Jak číst film. Praha, 2004
 • MONACO, J. Nová vlna. Praha, 2001
Výukové metody
přednáška s projekcemi
Metody hodnocení
zápočet a zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/ARTAVTNP10