ARTAVTNP13 Kulturně-animační workshop

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 18:55–19:40 H2
 • Timetable of Seminar Groups:
ARTAVTNP13/A: Tue 19:45–20:30 H2, J. Siostrzonek
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Animace nabízí nedirektivní formu výuky umění a kulturní činnosti v rámci univerzitního vzdělávání. Animace si klade za úkol kultivovat integrovanou osobnost – vytvářet aktivního kreativního člověka, který novými formami zprostředkovává umění.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Etymologie pojmu animace (vymezení pojmů kulturní práce, osvěta, šíření kultury, animace kultury)
 • 2. Geneze animace kultury
 • 3. Animace kultury v Evropě
 • 4. Postmoderní situace a animace kultury
 • 5. Struktura animace
 • 6. Společensko-kulturní animace
 • 7. Animace a volný čas
 • 8. Animace v kontextu vzdělávání
 • 9. Předpoklady a kompetence animátorů, Vzdělávání animátorů kultury
 • 10. Interdisciplinárnost, otevřenost, kreativita animátorské činnosti
 • 11. Akční pole animátorů kultury v praxi
 • 12. Animace kultury v českém kontextu
 • 13. Opakování
Literature
  required literature
 • SIOSTRZONEK, J. Animace kultury (polské inspirace). Opava: ITF FPF SU v Opavě, 2008. info
  recommended literature
 • KARGUL, J.: Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej. Toruń 1995. Sborník Nové impulzy – rozvoj místní kultury. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2006, s. 121–142.
 • KARGUL, J. Animacja spoleczno-kulturalna. In: Pilch, T. – Lepalczyk, I. (eds.). Peagogika spoleczna. Warszawa, 1993.
 • SIOSTRZONEK, J. Proměny individuálních hodnot člověka jako předpoklad změn ve společnosti. In: Wolność, Równośc´...Sztuka! Sborník Galerie Szara v Těšíně 2007, s. 20–29. Sborník Animácia euroobčaianstva v miestnej kulture v SR. Bratislava: NOC, 2008. s.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/ARTAVTNP13