ARTAVTNP24 Ateliér scenáristické tvorby I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Irena Kocí (seminar tutor)
Mgr. Rudolf Merkner (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Irena Kocí
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP24/A: Mon 18. 10. 13:55–18:50 D2, Tue 19. 10. 13:55–18:50 D2, Mon 6. 12. 13:55–18:50 D2, Tue 7. 12. 13:55–18:50 D2, R. Merkner
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the atelier is working on a given concept scriptwriting, which develops the current trends screenwriting work.
Learning outcomes
Student bude po absolvování předmětu ovládat speciální scenáristický software; bude umět formulovat premisu; bude schopen makrostrukturální analýzy dramaturgického tvaru podle trojaktové struktury.
Syllabus
  • 1. Stručný popis prvotního nápadu a jeho stylizace do premisy, zkoumání jeho životaschopnosti (mýty, legendy, pověsti, pohádky). Téma = poselství 2. Formování prvotního nápadu, důraz na sdělitelnost myšlenky 3. Uvěřitelnost, analýza děje, dramatizace vyprávění 4. Konflikt – budování, gradace, vyvrcholení, odeznění 5. Tvorba bodů zlomu 6. Základní prvky dramatizace 7. Mapa vnitřních dějů 8. Mapa vnějších dějů 9. Vyjadřování obrazem – zviditelňování neviditelného 10. Zvuk – zvuková dramaturgie 11. Motiv; leitmotiv, motivické linie 12. Pointa. Závěr. Uzavření všech motivů. 13. Struktura vyprávění – tradiční trojaktová struktura.
Teaching methods
Specific screenwriting exercises made by using screenwriting software mastering, handing over parts of screenplays, exercises and etudes.
Assessment methods
On specific screenwriting exercises, verification of screenwriting software mastering, handing over parts of screenplays, exercises and etudes.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/ARTAVTNP24