ARTAVTNP25 Popularizační workshop I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP25/A: Mon 18:05–19:40 241, M. Horsáková
Prerequisites (in Czech)
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Smyslem popularizačního workshopu je práce na výukových audiovizuálních materiálech v oblasti popularizace vědy, moderní výuky soudobých dějin a literatury. Studenti si vyzkoušejí výrobu takových materiálů, od idey přes scénář, sběr a natáčení materiálu po finální střihové a zvukové práce. Na dokumentech budou spolupracovat s odborníky daných oblastí.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Stanovení tématu
 • 2. Konzultace nad prvotním nápadem, formování námětu
 • 3. Pitching
 • 4. Osobní konzultace před natáčením
 • 5. Natáčení
 • 6. Osobní konzultace nad natočeným materiálem a scénářem
 • 7. Postprodukce
 • 8. Osobní konzultace nad hrubým střihem
 • 9. Obraz a zvuk
 • 10. Osobní konzultace nad obrazovým střihem
 • 11. Úpravy projektu dle připomínek vyučujícího
 • 12. Mix zvuku
 • 13. Kontrolní projekce a prezentace hotového snímku
Literature
  required literature
 • ARONSONOVÁ, L. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014.
 • Bill Nichols. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU, 2010. info
  recommended literature
 • RICHTER, L.:. Praktická dramaturgie v kostce. Praha: Společenství pro pěstování divadla pro děti a mládež DDD, 2003. info
 • MONACO J. Jak číst film (Svět filmů,médií a multimédií). Praha, 2008. info
 • NOVOTNÝ, D, J. Budování příběhu. Praha, 2007. info
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishing, 2007. info
 • Ivo Bláha. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004. info
 • NOVOTNÝ, D. J. Chcete psát scénář? : I. Základy dramaturgie : II. Žánry v hraném filmu. Praha, FAMU, 2000. info
 • CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie. Praha, DAMU, 1999. info
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
 • PLAŽEWSKI, J. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967. info
 • KERR, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení, individuální konzultace
Assessment methods (in Czech)
odevzdání námětu, scénáře, pitching, odevzdání filmu v požadované kvalitě
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/ARTAVTNP25