ARTAVTNP26 Rozhlasová reklama

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marek Ševčík, Ph.D.
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP26/A: každý lichý čtvrtek 14:45–18:00 D1, M. Ševčík
Předpoklady
Úspěšné zvládnutí a ukončení předmětu "Rozhlasová reklama".
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy rozhlasové reklamy, její tvorbě a efektivitě.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen:
- identifikovat základní teoretická východiska rozhlasové reklamy
- určit základní parametry a požadavky rozhlasové reklamy
- pochopit techniky a zákonitosti rozhlasové reklamy
- navrhnout sestavení účinných reklamních textů
Osnova
 • Charakteristika masových médií a historie rozhlasu
 • Reklama a reklamní vysílání v ČR
 • Základní parametry rozhlasové reklamy, rozhlasová kampaň
 • Zpracování rozhlasového spotu
 • Tvorba a realizace rozhlasové reklamní kampaně
Literatura
  doporučená literatura
 • KARLÍČEK, M. a P. KRÁL. Marketingová komunikace - Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3541-2. info
 • VYSEKALOVÁ, J. ? MIKEŠ, J. Reklama: Jak dělat reklamu. Praha: Grada, 2007. info
 • CRHA, I., KŘÍŽEK, Z. Jak psát reklamní text. Praha: Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-308-1. info
Výukové metody
výklad, diskuse, prezentace
Metody hodnocení
Ústní prezentace (referát, ppt)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/ARTAVTNP26