ARTAVTNP39 Analytický seminář

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Mikuláš Odehnal (cvičící)
Garance
MgA. Mikuláš Odehnal
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ARTAVTNP39/A: St 9:45–11:20 D2, M. Odehnal
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
povinně volitelný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenty s různými filmovými styly, žánry a formami prostřednictvím analýzy jednotlivých složek promítaných filmů nebo ukázek z nich. Ozřejmí rozdíly mezi tzv. hraným, dokumentárním a animovaným filmem, představí používanou terminologii a metody filmového rozboru. Důraz bude kladen na rozmanitost přístupů různých autorů v dějinách filmu i nové možnosti filmového vyjadřování.
Osnova
 • 1. 1. Téma filmu a jeho vliv na celkovou stavbu díla. 2. 2. Filmové žánry 3. 3. Animovaný film a jeho specifika 4. 4. Dokumentární film a jeho specifika 5. 5. Hraný film a jeho specifika 6. 6. Narativní versus nenarativní film 7. 7. Dramaturgická analýza narativního filmu 8. 8. Strukturální analýza nenarativního filmu 9. 9. Formální analýza filmu 10. Analýza obrazové složky 11. Analýza střihové skladby 12. Analýza zvukové skladby 13. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • BORDWEL, D. – THOMSONOVÁ, K. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. Praha: AMU, 2011.
 • THOMPSONOVÁ, K. Neoformalistická filmová analýza: jeden přístup, mnoho metod. Iluminace, č. 1, 1998.
 • ARISTOTELES. Poetika. Praha: Svoboda, 1996.
  doporučená literatura
 • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004.
 • VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2005.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
písemná analýza studentem vybraného celovečerního hraného filmu v rozsahu minimálně 3 normostran
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/ARTAVTNP39