ARTAVTNP46 Ateliér dokumentární tvorby II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
ARTAVTNP46/A: Tue 17:15–18:50 241, M. Horsáková
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( N )
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem ateliéru je práce na zadaném dokumentárním konceptu, který rozvíjí současné trendy dokumentaristiky, předpokládá se individuální spolupráce studenta s pedagogem.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Stanovení tématu
 • 2. Konzultace nad prvotním nápadem, formování námětu
 • 3. Pitching
 • 4. Osobní konzultace před natáčením
 • 5. Natáčení
 • 6. Osobní konzultace nad natočeným materiálem a scénářem
 • 7. Postprodukce
 • 8. Osobní konzultace nad hrubým střihem
 • 9. Obraz a zvuk
 • 10. Osobní konzultace nad obrazovým střihem
 • 11. Úprava projektu dle připomínek vedoucího pedagoga
 • 12. Mix zvuku
 • 13. Kontrolní projekce a prezentace hotového snímku
Literature
  required literature
 • Nichols, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Nakladatelství AMU a JSAF, Praha, 2010. info
  recommended literature
 • ARONSONOVÁ, L. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014.
 • MONACO, J. Jak číst film (Svět filmů,médií a multimédií). Praha, 2008. info
 • NOVOTNÝ, D. J. Budování příběhu. Praha, 2007. info
 • FIELD, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishing, 2007. info
 • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004. info
 • WAJDA A. Moje filmy. Olomouc: Votobia, 1996. info
 • CARRIERE, J.-C. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1993. info
 • PLAŽEWSKI, J. Filmová řeč. Praha: Orbis, 1967. info
 • KERR, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963. info
Teaching methods (in Czech)
cvičení, individuální konzultace
Assessment methods (in Czech)
odevzdání námětu, scénáře, pitching, odevzdání filmu v požadované kvalitě
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/ARTAVTNP46