UADA035 Staří Maďaři a české země z pohledu archeologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Základní znalosti tématu kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tématické okruhy: Základní charakteristika velkomoravského státu s důrazem na situaci v posledních deceniích 9. a na počátku 10. století. Staří Maďaři a jejich vstup na středoevropskou scénu - spojenci i dobyvatelé. Archeologické doklady přítomnosti (?) kočovníků na území Moravy a Čech. Poměry po pádu Velké Moravy - Olomoucko a Čechy, česko - maďarské spojenectví (?).
Osnova
 • 1/ Původní sídla Maďarů a jejich přesun do Karpatské kotliny
  2/ První kontakty s Velkou Moravou a jejich odraz v hmotné kultuře
  3/ Loupeživé výpravy do západní Evropy, archeologické doklady
  4/ Dobytí a vyvrácení jádra mojmírovské Moravy, archeologické doklady tohoto ataku v klíčových aglomeracích a dalších opevněných lokalitách
  5/ Hmotná kultura starých Maďarů s důrazem položeným na zbroj a zbraně
  6/ Nálezy artefaktů kočovnického charakteru v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
  7/ Problém interpretace staromaďarských nálezů na Moravě a ve Slezsku
  8/ Problém interpretace staromaďarských nálezů v Čechách
  9/ Možná trvalejší přítomnost nomádských ozbrojených skupin na vybraných strategických místech
  10/ Uvažovaná česko-maďarská kooperace a následné konflikty
  11/ Bitva na Lechu (955) a postupný přechod Maďarů k usedlému způsobu života
Literatura
  doporučená literatura
 • Lutovský, M., Michálek, J. Archeologie násilného zániku: pád Hradce u Němětic. info
 • Schneider, R. (Hrsg.):. Ausgewählte Probleme europäischer Landnahmen des Früh- und Hochmittelalters 2. info
 • Daim, F.,. Das frühungarische Reitergrab von Gnadendorf (Niederösterreich), Mainz. info
 • Mesterházy, K.:. Die Landnahme der Ungarn aus archäologischer Sicht. info
 • Győrffy, G.:. Die Landnahme der Ungarn aus historischer Sicht. info
 • Lutovský, M.:. Jihočeská hradiště v 10. století. info
 • Třeštík, D. Kdy zanikla Morava? info
 • Profantová, N., Stolz, D.:. Kovové nálezy z hradiště v Tismicích a pokus o interpretaci významu hradiště v raném středověku. info
 • Nevizánsky, G.:. Magyar jellegű régészeti leletek Csech - és Morvaországban. info
 • Měřínský, Z.:. Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. info
 • Lutovský, M. Odraz mocenských změn 10. století ve struktuře jihočeských hradišť. info
 • Kouřil, P.:. Staří Maďaři a Morava z pohledu archeologie. info
 • Kouřil, P.:. Zu einigen Äußerungen der materiellen Nomadenkultur auf dem Mikulčicer Burgwall. info
Informace učitele
Splnění studijní povinnosti.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, léto 2010, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UADA035