UBKCJLBK57 Čtení děl starší české literatury

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
Resolve to read the texts written in Old and Middle Czech, elementary knowledge of literary theory and criticism.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The seminar develops and deepens the understanding of the history of old Czech literature through interpretation of selected literary texts.
Learning outcomes
The students will obtain:
- better understanding of the literary works written in Old and Middle Czech.
The students will also gain:
- specific skills needed for close reading of Old Czech works.
Syllabus
 • Close reading of the Old Czech literary works:
 • The Chronicle of Dalimil.
 • Obscene poetry.
 • Tristan and Iseult.
 • Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta Martina Kabátníka z Litomyšle.
 • The Chronicle of Václav Hájek of Libočany.
 • Komedie vánoční o narození Syna božího.
Literature
  required literature
 • Česká středověká lyrika. Ed. J. Lehár. Praha: Vyšehrad, 1990
 • Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku. Eds. S. Stanovská; M. Kern. Brno: Masarykova univerzita, 2013
 • Tristram a Izalda. Ed. Z. Tichá. Praha: Mladá fronta, 1980
 • KABÁTNÍK, M. Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491−1492. Ed. M. Vajdlová. Litomyšl / Praha: Regionální muzeum / Ústav pro jazyk český AV ČR, 2019.
 • HÁJEK Z LIBOČAN, V. Kronika česká. Ed. J. Linka. Praha: Academia, 2013.
 • Komedie vánoční o narození Syna Božího. Ed. F. Šimek. In Národopisný věstník českoslovanský 20, 1927, s. 118–130.
  recommended literature
 • SOUČEK, S. Ke Komedii vánoční o narození Syna božího pocházející z Vlachova Březí. In: Strahovská knihovna 12–13, 1977--78, s. 122–158.
 • Na okraj Kroniky české. Red. Jan Linka. Praha: Academia, 2015
Teaching methods
Close reading, team work.
Assessment methods
Active participation in the seminar discussion.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 8s/sem.
Teacher's information
Active participation in the seminar: Knowledge of the given texts and participation in the discussion.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2023/UBKCJLBK57