UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBP47/A: St 16:25–18:00 M10, J. Chrobák
Předpoklady
Je doplňujícím předmětem k předmětu Česká literatura 19. století. Žádné předpoklady nemusí být splněny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs je koncipován jako volitelný doplněk k předmětu Česká literatura 19. století. Doplňuje a rozvíjí poznatky a znalosti o literatuře daného období formou komentářů nad konkrétními texty, nebo ukázkami textů, které vycházejí jak ze samostatného čtení studentů v rámci domácí přípravy, tak ze společného setkávání v rámci společných soustředění. Návrh seminářů lze pozměňovat na základě zaměření studentů.
Výstupy z učení
Hodnocená esej, hodnocená práce v seminářích.
Osnova
 • 1. Zrod moderní poezie I (Galaš, Kuzník) 2. Zrod moderní poezie II (Puchmajer) 3. Zrod moderní poezie III (RKZ, Čelakovský) 4. Počátkové české prózy I (povídky raného obrození) 5. Počátkové české prózy II (Kramerius, Linda) 6. Počátkové české prózy a dramatu III (Tyl) 7. Poezie 2. pol. 19. stol. I (Havlíček, Neruda, Hálek) 8. Poezie 2. pol. 19. stol. II (Čech a Vrchlický) 9. Poezie 2. pol. 19. stol. III (Sládek) 10. Próza 2. pol. 19. stol. I (Hálek) 11. Próza 2. pol. 19. stol. II (Stroupežnický) 12. Próza 2. pol. 19. stol. III (Baar) 13. Próza 2. pol. 19. stol. IV (Nováková, bři Mrštíkové)
Literatura
  povinná literatura
 • KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Brno: MU, 1997.
 • HOLÝ, J., LEHÁR, J., JANÁČKOVÁ, J., STICH, A. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2008.
 • HAMAN, A. Trvání v proměně. Česká literatura 19. stol. Praha: ARSCI, 2010.
  doporučená literatura
 • JANÁČEK, P., JAREŠ, M., ŠÁMAL, P. Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. stol. Praha: ÚČL AV ČR, 2005.
 • PIORECKÁ, K. (ed.) Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. stol. Praha: Academia, 2008.
 • FEDROVÁ, S. (Ed.) Otázky českého kánonu. Praha: ÚČL AVČR, 2006.
 • HECZKOVÁ, L. Píšící Minervy. Praha: FF UK, 2009.
 • JANÁČKOVÁ, J. Stoletou alejí. Praha: ČS, 1985.
Výukové metody
Práce v seminářích, samostudium, četba.
Metody hodnocení
Hodnocená prezentace, hodnocená práce v seminářích.
Informace učitele
Otázky předmětu lze řešit formou konzultací. Na emailu jakub.chrobak@fpf.slu.cz lze domluvit osobní konzultaci. Je možné také konzultovat písemnou formou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP47