UBKCJLBP53 Reading Works of Czech Literature of the 20th Century

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKCJLBP53/A: Mon 13:05–14:40 H10, J. Záhora
Prerequisites
Ability to read assigned literary works in the Czech language.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim is to interpret selected texts of Czech literature.
Learning outcomes
After graduation, the student will be able to: - interpret selected texts - perceive the literary-historical context of the selected texts.
Syllabus
 • 1. Post-war and existential prose I (Drda) 2. Post-war and existential prose II (Egon Hostovský) 3. Post-war and existential prose III (Dušan Pala) 4. Post-war poetry and poetry of the 1950s I (Halas, Holan) 5. Post-war poetry and poetry of the 1950s II (Zahradníček, Bondy) 6. Post-war poetry and poetry of the 1950s III (Kainar, Kolář) 7. Prose of the 1960s I (Lustig, Kundera) 8. Prose of the 1960s II (Kliment, Klíma) 9. Prose of the 1960s III (Trefulka) 10. Prose of the 1960s IV (Bohumil Hrabal) 11. Poetry and prose of the 70's and 80's I (Jirous) 12. Poetry and prose of the 70´s and 80´s II (Topol) 13. Poetry and prose of the 70´s and 80´s III (Vejvoda, Novák).
Literature
  required literature
 • JANKOVIČ, M. Cesty za smyslem literárního díla II. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015.
 • KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Brno: MU, 1997.
 • Eco, Umberto. Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995. info
  recommended literature
 • JANOUŠEK, P. et al. Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2001−2008 (4 sv.).
 • TRÁVNÍČEK, J. Poezie poslední možnosti. Praha: Torst, 1996.
 • ČERVENKA, M., MACURA, V., MED, J., PEŠAT, Z. Slovník básnických knih. Praha: ČS, 1990.
 • TRÁVNÍČEK, J., KOŽMÍN, Z. Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti. Brno: Jota, 1998.
 • LEHÁR, J. et al. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2008.
Teaching methods
Discussion, home reading.
Assessment methods
Continuous home preparation (reading); seminar work, essay.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKCJLBP53