UBKCJLNP12 Interpretation of the 20th century literature

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Martin Tichý, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UBKCJLNP12/A: Tue 13:55–15:30 M7, J. Chrobák, M. Tichý
Prerequisites
None.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is intended to improve the skills in analysis, interpretation, and explanation of literary texts.
Learning outcomes
The student will be able to:
- interpret the modern text autonomously;
- situate the text in the historical context.
Syllabus
 • 1. Stirrers? (F. Gellner: Radosti života, Nové verše; K. Toman: Torzo života, Měsíce).
 • 2. Short-story female writers in the beginning of the 20th century(R. Svobodová: Marné lásky; B. Benešová: Myšky; M. Majerová: Mučenky).
 • 3. Poetry in 1918: between experiment and patriotism (S. K. Neumann: Nové zpěvy; A. Sova: Zpěvy domova).
 • 4. Tranformations of drama (F. Šrámek: Léto; K. Čapek: R.U.R., F. Langer: Dvaasedmdesátka).
 • 5. Great compositions of poetism (V. Nezval: Podivuhodný kouzelník, Edison; K. Biebl: Nový Ikaros).
 • 6. Society and individual in the mirror of novel (K. Čapek: Válka s Mloky; M. Pujmanová: Lidé na křižovatce; E. Hostovský: Černá tlupa).
 • 7. After war. (V. Holan: Rudoarmějci, F. Hrubín: Hirošima, F. Halas: A co?)
 • 8. In the name of new belief, and its borders (P. Kohout: Verše a písně, V. Káňa: Parta brusiče Karhana, J. Otčenášek: Občan Brych)
 • 9. Common-day poetry and the Group 42 (Jiří Kolář: Prométheova játra, Jiří Šotola: Svět náš vezdejší, journal Květen).
 • 10. Prose in the 1960s (Ludvík Vaculík: Sekyra, Bohumil Hrabal: Pábitelé, Milan Kundera: Žert)
 • 11. "Normalisation" and Czech poetry. (J. Skácel, O. Mikulášek: Agogh, K. Šiktanc: Český orloj)
 • 12. "Underground" and "samizdat" as looking for nature (Vaculík's Edice Petlice, personality of I. M. Jirouse).
 • 13. Czech drama after war (Václav Havel, Josef Topol, Pavel Kohout ad.).
Literature
  required literature
 • Janoušek, Pavel a kol. Přehledné dějiny české literatury 1945-1989. Praha, 2012. info
 • ČERVENKA, M. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2005. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J. et al. Dějiny české literatury IV. Praha, 1995. info
  recommended literature
 • JANOUŠEK, Pavel a kol. Dějiny české literatury 1945-1989. (I. 1945-1948; II. 1948-1958). Praha 2007. info
 • PAPOUŠEK, V. et al. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia, 2014
 • PAPOUŠEK, V. et al. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha: Academia, 2017.
 • PAPOUŠEK, V. et al. Dějiny nové moderny (1905-1923). Praha, 2010. info
 • JANOUŠEK, P. a kol. Dějiny české literatury 1945-1989, III. Praha, 2008. info
 • Dokoupil, B. - Zelinský, M. Slovník české prózy 1945-1984. Ostrava, 1994. info
 • ČERVENKA, M. - MACURA, V. - MED, J. - PEŠAT, Z. Slovník básnických knih. Praha, 1990. info
Teaching methods
Commented reading, reports.
Assessment methods
The continuous preparation for particular thematic areas, by reading, is needed. Essay.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKCJLNP12