UBKCJLNP16 Regional literature

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
2/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Oskar Mainx, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
each odd Monday 8:55–12:10 M9, except Mon 11. 3. ; and Mon 18. 3. 8:55–12:10 M9
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKCJLNP16/A: Tue 13:55–14:40 H8, J. Záhora
Prerequisites
None.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to get acquainted with the development and current form of regionally and regionally conditioned literature in connection with the regional awareness of the population and their identity. In addition to the concept of region and regionalism, we emphasize the areal grasp of the issue, it also takes into account some approaches of literary comparative studies. Attention is paid to certain seams, ie interliterarity, which we understand as relations of literatures that form a special interliterary community
Learning outcomes
After completing the course, the student will be able to: - describe key concepts and terms from the field of regionalism - identify different methodological approaches to regionalism - interpret fundamental texts from the so-called regional literature - include these texts in literary history.
Syllabus
 • 1. Introduction - Terminological basis, definition. 2. Region, regionalism and arealiness - development of the concept. 3. Comparative literature, genre typology. 4. Different concepts of area studies in development. 5. Region - area - social sciences. 6. Language, text as a basis of regionalistic and area studies. 7. Regionalism and interliterarity. 8. Zone complexes in the literature of Central Europe in particular. 9. Brno School of Area Studies and Interliteracy. 10. Regional identity of the inhabitants of northern Moravia and Czech Silesia 11. Identity of the author's subject in selected works of writers of northern Moravia and Czech Silesia. 12. Regional identity of the population in the Czech-Polish border. 13. Identity of the author's subject in selected works of writers of northern Moravia and Czech Silesia.
Literature
  required literature
 • Do nitra Askiburgionu. Moravský Beroun: Moravská expedice, 2000–2009.
 • MARTINEK, L. Polská literatura českého Těšínska po roce 1945. Opava: Slezská univerzita, 2004.
 • MARTINEK, L. Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007.
 • MARTINEK, L. Identita v literatuře Těšínska. Opava – Kielce: Literature & Sciences – Oficyna wydawnicza „STON2“, 2015.
 • URBANOVÁ, S. Region bez hranic. Sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska. Olomouc: Votobia, 2001. Žijeme spolu, nebo vedle sebe? Praha: Obec spisovatelů, 1998.
  recommended literature
 • Areál – sociální vědy – filologie. I. Pospíšil (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 • Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. I. Pospíšil (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 1998.
 • DOROVSKÝ, I. K metodologii studia literatury a kultury národností v podmínkách sjednocování Evropy. Estetika, Brno, 1999, roč. 36, č. 1–3, s. 27–34.
 • DOROVSKÝ, I. Slované a Evropa. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • MARTINEK, L. Próza polských autorů v ČR po roce 1990 ve světle kulturní a společenské transformace. In: Národnostní menšiny na přelomu století. Opava – Praha: Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě – Dokumentační a informační středisko Rady Evrop
 • MARTINEK, L. Spotkanie – Setkání. K problematice bilingvní tvorby střední generace polských autorů z českého Těšínska. In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PdF UJEP v Ústí nad Labem ve dne
 • POSPÍŠIL, I. Střední Evropa a Slované : (problémy a osobnosti). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
 • POSPÍŠIL, I. Areál a filologická studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013.
 • SVOBODA, J. Literární tradice ve Slezsku a na Severní Moravě (její vývoj v 19. a 20. stol.). In: Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997.
 • URBANOVÁ, S. Chápání regionu a regionální tematiky. Průzkumná sonda do recepce literatury v oblasti Slezska a Severní Moravy, Česká literatura, 1999, č. 6, s. 608–627.
 • URBANOVÁ, S. Region, regionalismus, regionální literatura v proměnách času. In: Proměny literatury pro mládež – vstup do nového tisíciletí. Brno: Ústav literatury pro děti a mládež PdF MU v Brně, 2000.
Teaching methods
Lecture, reports, commented reading
Assessment methods
The continuous preparation for particular thematic areas, by reading, is needed. Seminar work and report.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKCJLNP16