UBKKDBK004 News and opinion journalism seminar I

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Monika Horsáková (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Monika Horsáková
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the seminar is the application of theoretical knowledge in news and journalistic practice. Students will learn about the organization of work in the media, their internal structure, types of journalistic professions and the technique of journalistic work. With the daily editing of newspapers and magazines and various types of editorial work, with the preparation of daily news, starting with the choice of topics, through preparation, to the implementation of a newspaper report, radio and television contribution.
Syllabus
 • 1. introduction to the issue, familiarization with mandatory and recommended literature 2. media system in the Czech Republic 3. mission and status of public service media in the Czech Republic 4. sources of public reporting 5. human resources in reporting, the functioning of the newsroom 6. preparation of a news article 7. sources of information 8. interview 9. composition of a written report 10. language means of written reports 11. composition of a television report 12. language means of television news 13. picture and post-production of the TV report
Literature
  required literature
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002.
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012.
 • RUSS-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha, 2005.
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004.
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991.
  recommended literature
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha, 2006.
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991.
 • ČECHOVÁ, M. aj. Současná česká stylistika. Praha, 2003.
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56.
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992.
Assessment methods
Participation in the seminar. Written and then oral examination of knowledge (news and journalistic methods, procedures and tools).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 8s/sem.
The course is also listed under the following terms Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKDBK004