UBKKDBK007 Počítačová gramotnost

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
4p+4s/sem. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kristína Pupáková (přednášející)
MgA. Kristína Pupáková (cvičící)
Garance
MgA. Kristína Pupáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předmět tematizuje pojímání základních principů vizuálního umění – práce s propagační grafikou, s tvůrčími prvky a postupy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyhotovení zadaných prací (plakát, zalomení dvojstránky časopisu, logo). Úspěšné absolvování testu.
Výstupy z učení
Vyhotovení zadaných prací (plakát, zalomení dvojstránky časopisu, logo). Úspěšné absolvování testu.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina – seznámení s podobou a cíli předmětu, s povinnou a doporučenou literaturou 2. Rešerše a koncepce 3. Vizualita a umění 4. Základy kompozice 5. Základy typografie 6. Základy teorie barev 7. Práce s Adobe Photoshop – lekce 1 8. Práce s Adobe Photoshop – lekce 2 9. Plakát a jeho dispozice 10. Práce s Adobe InDesign 11. Zalomení textu 12. Práce s Adobe Illustrator 13. Vytvoření identity
Literatura
  povinná literatura
 • BENEŠ, B. a kol. Moderní počítačová grafika, Praha Computer Press, 2013
 • MRÁZ, B. Dějiny výtvarné kultury 1, 2, 3, 4. Praha, 2016
 • SAMARA, T. Grafický design. Praha: SLOVART, 2016.
  doporučená literatura
 • BUTLER, J. a kol. Univerzální principy designu, Praha Computer Press, 2012
Výukové metody
Přednáška doplněna diskusí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK007