UBKKDBK010 Zpravodajsko-publicistický seminář II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavla Bergmannová (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je aplikace teoretických znalostí ve zpravodajsko-publicistické praxi. Rozbor novinových článků a zpravodajsko-publicistických pořadů, napříč různými typy médií. To vše s ohledem na společenskou úlohu médií, na zákony a etiku. Studenti se seznámí také s rolí tisku v regionu a specifiky regionálního rozhlasového a televizního studia.
Osnova
 • 1. úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou 2. obraz a média 3. média a etika 4. redakční systémy 5. psaná reportáž 6. žánry televizní a rozhlasové publicistiky 7. cross žánry 8. interview jako žánr 9. psané vs. audiovizuální interview 10. příprava na interview a vedení rozhovoru pro interview 11. editorská/dramaturgická práce v rozhlasové a televizní 12. zpravodajství a nová média 13. objektivita vs. předpojatost
Literatura
  povinná literatura
 • RUs-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005.
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002.
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012.
 • RUs-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005.
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991.
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004.
  doporučená literatura
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha: Akropolis, 2006. i
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992.
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991.
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008.
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56.
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKKDBK010