UBKKDBK027 Teorie umění a estetika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
8p/sem. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu výuky se studenti seznámí se stručnou historií teorií umění a estetiky, hlavními směry, významnými osobnostmi, koncepcemi. Těžiště výuky bude kladeno na současné pojetí teorie umění a estetiky v širším kontextu společenských a humanitních věd a uměnověd. Součástí výuky budou projekce filmů, fotografických reprodukcí uměleckých artefaktů atd.
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky předmětu, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou
 • 2. Nástin dějin estetického myšlení, antropologická estetika a uměnovědy
 • 3. Základní terminologie, pokus o vymezení předmětu, interdisciplinární kontext
 • 4. Estetika života („smysl života“ a estetika, pojem přirozeného světa atd.)
 • 5. Estetika a poznání (umění jako způsob poznávání světa)
 • 6. Estetika a čin (kulturní, umělecký, sociální, komunikační)
 • 7. Estetika a cítění (psychologické aspekty prožívání, sekundární emocionalita, prožívání, zkušenost atd.)
 • 8. Environmentální estetika a její limity
 • 9. Estetika užité tvorby (věci, lidé, širší a užší životní prostředí...)
 • 10. O vkusu, módě, snobismu a kýči
 • 11. Estetika v umění (vymezení a hodnota umění, estetický objekt, vysoké a populární umění, ideologie, proměna estetické recepce atd.)
 • 12. Feministická estetika a ideologie v estetice obecně
 • 13. Feministická estetika a ideologie v estetice obecně
Literatura
  povinná literatura
 • VANĚK, J. Způsoby estetického prožívání. Praha: Galerie Zdeněk Sklenář, 2009.
 • KULKA, T. – CIPORANOV, D. (eds.) Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století. Praha: FF UK, 2010.
 • ZUSKA, V. Estetika – úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001.
 • PERNIOLA, M. Estetika 20. století. Praha: Karolinum, 2000.
 • ZAHRÁDKA, P. (ed.) Estetika na přelomu milénia. Praha: Barrister and Principal, 2010.
  doporučená literatura
 • POSPÍŠIL, Z. Kaleidoskop estetiky. Olomouc: PF UP Olomouc, 2006.
 • OSBORNE, R. Teorie umění. Praha: Portál, 2006.
 • ZAHRÁDKA, P. Vysoké versus populární umění. Olomouc: Periplum, 2009.
 • SIMMEL, G. O podstate kultury. Bratislava: Kalligram, 2003.
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Přednes referátu na zadané téma. Úspěšné zvládnutí písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKKDBK027