UBKKDBK033 Drama Education - Basis of the Field

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (lecturer)
MgA. Natálie Janyšková (lecturer)
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Natálie Janyšková (seminar tutor)
MgA. Hana Volkmerová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
-
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The seminar introduces students to the basics of the field of dramatic education and its starting points and basic principles. It will include basic orientation in historical contexts, important dates and events related to the field. Students will get to know prominent personalities in the field. Part of the course will be conducted practically. Students will try different approaches when conducting a lesson or workshop using the principles of DV. Educators will offer them many methods and techniques of DV.
Learning outcomes
Student after completing the subject:
- knows the basics of the field of drama education, its starting points and basic principles, methods and techniques;
- orients himself in historical contexts, important dates and events related to the field, is aware of prominent figures in the field;
- has practical experience with different approaches when conducting a lesson or workshop using the principles of the field
Syllabus
 • 1. Introduction to the issues of the seminar and familiarization with the basic principles of DV.
 • 2. Historical contexts of the establishment of the field.
 • 3. Personalities in the field of DV and literature.
 • 4. DV methods and techniques and their division.
 • 5. Association of drama centers of the Czech Republic and its members. Community centers. Theater lecturer.
 • 6. Personality of the lecturer (knowledge, skills, competence).
 • 7. Attending a DV lesson in practice 1.
 • 8. Reflection of the seen.
 • 9. Attending another DV lesson in practice 2.
 • 10. Reflection of the seen.
 • 11. Preparation of own DV lesson and discussion of the preparation.
 • 12. Implementation of own lesson with a group.
 • 13. Reflection of the seen.
 • Povinná literatura: CISOVSKÁ, H. – GALETKOVÁ, H. – KÁŇOVÁ, Ž. – KARAFFA, J. Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě / Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7368-879-0 MACKOVÁ, S. Divadlo a výchova. Brno: JAMU / Divadelní fakulta, 2016. ISBN: 978-80-7460-101-9. MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU v Praze / Divadelní fakulta / Katedra výchovné dramatiky, 2007 (dotisk 2017). ISBN 978-80-7331-089-9. MACHKOVÁ, E. a kol. Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0093-2. VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 9788024718651. Doporučená literatura: CORNELL, J. Objevujeme přírodu: učení hrou a prožitkem. Překlad: Lenka Kapsová. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0145-8. FICHNOVÁ, K. – SZOBIOVÁ, E. Rozvoj tvořivosti a klíčových kompetencí dětí. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-323-9. FRANC – ZOUNKOVÁ – MARTIN. Učení zážitkem a hrou. Praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1701-9. GARDNER, H. Dimenze myšlení: Teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. ISBN 8071782793. KOVALIKOVÁ, S. Integrovaná tematická výuka – model. Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 80-901873-1-5. SVOZILOVÁ, D. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU, 2005. ISBN 8086928101. MACKOVÁ, S. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. ISBN 8085429934. MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007. ISBN 978-80-901660-9-0. MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: IPOS, 1998. ISBN 80-7068-103-9. WAY, B. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha: ISV, 1996. ISBN 8085866161.
Teaching methods
Lecture, seminar.
Assessment methods
Active approach. Participation in practical drama lessons. Elaboration of tasks assigned by the teacher during the semester. Written preparation of one teaching lesson of drama education according to the parameters specified by the teacher.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 4p+4s/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBK033