UBKKDBK042 Žurnalistické praktikum

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jakub Záhora, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Monika Horsáková
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
K zapsání předmětu nejsou určeny žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je naučit studenty základní jazykové a komunikační dovednosti, vést rozhovor a následně jeho výsledky zpracovat do kýženého publicistického tvaru (zpráva, rozšířená zpráva, reportáž, recenze, kritika, rozhovor, komentář, analýza...). Po absolvování praktika by měl student bez problémů napsat novinovou zprávu na základě archivních zdrojů, informací získaných na tiskové konferenci a vlastního pozorování. Z téhož vytvořit textovou kostru televizního a rozhlasového příspěvku. Napsat rozhovor s osobností (určen rozsah a typ média). Rozebrat a srovnat dva odlišné publicistické pořady zacílené na stejné téma.
Osnova
 • 1. úvod do problematiky, seznámení s povinnou a doporučenou literaturou
 • 2. analýza vybrané zpravodajské relace
 • 3. příprava zpravodajského příspěvku – téma, respondenti, zdroje informací
 • 4. tisková konference, vedení rozhovoru
 • 5. psaná zpráva na zadané téma
 • 6. televizní zpráva na zadané téma
 • 7. psaná reportáž na zadané téma
 • 8. analýza vybraných publicistických pořadů
 • 9. publicistická reportáž na zadané téma v 10. analýza vybraných interview
 • 11. vedení rozhovoru pro interview s vybranou osobností
 • 12. interview dle zadání
 • 13. média a etika – kritická reflexe
Literatura
  povinná literatura
 • HOFFMANNOVÁ, J. Ke stylu (současné) (české) konverzace. In Karlík, P.; Krčmová, M. (eds.) Jazyk a kultura vyjadřování. Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám. Brno: MU, 1998, s. 49-56. info
 • BURNSOVÁ, L. S. Žurnalistika. Praha: Portál, 2004. info
 • HORSÁKOVÁ, M. Současné zpravodajství v televizi veřejné služby. Ostrava, 2012. info
 • ČECHOVÁ, M. a kol. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008. info
 • HRAŠE, J., HŮRKOVÁ, J. Téma: Promluva. Praha: Akropolis, 2006. info
  doporučená literatura
 • RUs-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika, komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha: Grada Publishing, 2005. info
 • MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2002. info
 • MÜLLEROVÁ, O., HOFFMANNOVÁ, J., SCHNEIDEROVÁ, E. Mluvená čeština v autentických textech. Praha: H & H, 1992. info
 • McLUHAN, M. Jak rozumět médiím. Praha, 1991. info
 • MALLETTE, M. F. Příručka pro novináře střední a východní Evropy. Praha: Lidové noviny, 1991. info
Metody hodnocení
Účast na seminářích. Splnění všech zadaných úkolů během semestru. Tvorba a veřejná prezentace vlastních textů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBK042