UBKKDBP007 Digital Graphic Design

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Kristína Pupáková (lecturer)
MgA. Kristína Pupáková (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Kristína Pupáková
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Tue 9:45–10:30 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
UBKKDBP007/A: Tue 10:35–11:20 D1, K. Pupáková
Prerequisites (in Czech)
Předmět tematizuje pojímání základních principů vizuálního umění – práce s propagační grafikou, s tvůrčími prvky a postupy.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vyhotovení zadaných prací (plakát, zalomení dvojstránky časopisu, logo). Úspěšné absolvování testu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvodní hodina – seznámení s podobou a cíli předmětu, s povinnou a doporučenou literaturou
 • 2. Rešerše a koncepce
 • 3. Vizualita a umění
 • 4. Základy kompozice
 • 5. Základy typografie
 • 6. Základy teorie barev
 • 7. Práce s Adobe Photoshop – lekce 1
 • 8. Práce s Adobe Photoshop – lekce 2
 • 9. Plakát a jeho dispozice
 • 10. Práce s Adobe InDesign
 • 11. Zalomení textu
 • 12. Práce s Adobe Illustrator
 • 13. Vytvoření identity
Literature
  required literature
 • MRÁZ, B. Dějiny výtvarné kultury 1, 2, 3, 4. Praha, 2016
 • SAMARA, T. Grafický design. Praha: SLOVART, 2016.
 • BENEŠ, B. a kol. Moderní počítačová grafika, Praha Computer Press, 2013
  recommended literature
 • BUTLER, J. a kol. Univerzální principy designu, Praha Computer Press, 2012
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2023/UBKKDBP007