UBKKDBP019 Creative Project

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Příprava a realizace samostatného kulturního či uměleckého projektu (např. divadelní inscenace, určitý typ workshopu, festivalová dramaturgie, produkce kulturní či umělecké události, vedení redakce festivalového zpravodaje, umělecký překlad apod.).
Syllabus (in Czech)
  • Předmět představuje platformu pro samostatnou práci studentů, realizovanou pod dohledem supervizora z řad pedagogů, který se studenty práci na projektu průběžně konzultuje. Bude určena a vyhledávána samotným studentem na základě jím zvoleného konkrétního záměru a následné konzultace s pedagogem.
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace
Assessment methods (in Czech)
Příprava a realizace projektu ve vybrané instituci. Závěrečná zpráva obsahující popis projektu, jeho reflexi a sebereflexi.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: 4 týdny/sem.
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
  • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP019