UBKKDBP049 Drama Translation in Practice

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Mgr. Alžběta Matoušková (seminar tutor)
Guaranteed by
MgA. Mgr. Alžběta Matoušková
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Divadelní seminář je zaměřen na rozvinutí schopností přečíst a interpretovat umělecké dílo z hlediska objektivních kontextů i individuálního zaměření čtenáře. Důraz bude kladen na strukturu her, jejich členění a dějová fakta, stejně jako na výklad jednotlivých postav, odkrývání jejich témat, motivací. Analýza v další fázi přerůstá v diskuzi nad společenskou přínosností daného díla a jeho potenciálem v širším slova smyslu.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Klasický dramatický text a jeho výstavba (Aristoteles).
 • 2. Třikrát Elektra (Sofokles, Euripides, O´Neill).
 • 3. Molièrova charakterová komedie.
 • 4. Shakespearův jazyk (Romeo a Julie)
 • 5. Ibsenova realistická metoda.
 • 6. Absurdní drama.
 • 7. Epické divadlo a Bertolt Brecht.
 • 8. Česká a slovenská postmoderna (Drábek, Klimáček).
 • 9. Dokumentární divadlo.
 • 10. Coolness dramatika (Sarah Kane, Martin Crimp).
 • 11. Současná německá dramatika (Loher, Bernhard).
 • 12. Nové parafráze klasických námětů (Jelinek, Ravenhill, Sikora, Durang).
 • 13. Sdílení vlastních nabytých zkušeností, ustavování klíčových překladatelských principů.
 • Povinná literatura: ARISTOTELES. Poetika. Praha: Svoboda, 1996. BOILEAU, N. Básnické umenie. Bratislava: Tatran, 1990. LEHMANN, H.-T. Postddramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. LUKEŠ, M. Umění dramatu. Praha, 1987. MUKAŘOVSKÝ, J. Studie I. Brno: Host, 2000. Doporučená literatura: BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Lidové nakladatelství, 1999. FISCHER-LICHTE, E. Dějiny drámy. Bratislava: Divadelný ústav, 2004. FREYTAG, G. Technika dramatu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944. HOŘÍNEK, Z. O divadelní komedii. Praha: Scéna, 2003. PAVIS, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.
Teaching methods (in Czech)
Seminář.
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přítomnost a schopnost diskuze. Průběžné vypracování zadaných úkolů, čtení sekundární literatury a její kritická reflexe. Závěrečná (seminární) práce v podobě komplexní analýzy vybraného díla.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP049