UBKKDBP050 Theatre Production Seminar Drama education

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Suchánek (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Tomáš Suchánek
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je seznámit studenty s manažerskou a produkční práci v praxi kulturních institucí. Studenti budou připravováni na výkon práce producenta umělecké organizace (festivalu) jako osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby s důrazem na oblast public relations, médií a fundraisingu. Součástí výuky bude návštěva vybraných divadelních institucí a setkání s jejich vedoucími pracovníky (manažery, produkčními, tajemníky apod.).
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do problematiky semináře. Aktuální situace divadla. Divadelní síť v ČR.
 • 2. Základy divadelní činnosti. Vize a cíle divadla. Inscenační tým a jeho činnost před zahájením zkoušek. Zkouškové období, premiéra a hodnocení inscenace.
 • 3. Typologie divadla. Divadlo statutární, soukromé, divadlo jako nezisková organizace. Divadlo jednosouborové a vícesouborové.
 • 4. Vícesouborové divadlo v praxi. Návštěva divadla (Národní divadlo moravskoslezské nebo Slezské divadlo Opava). Debata s vedoucími pracovníky divadla.
 • 5. Provoz divadla, skladba fermanu. Kdy je důležité abonmá? Proč zadaná představení? A k čemu zájezdy. Účast na prestižních divadelních festivalech.
 • 6. Rozpočet, dotační řízení, granty a fundraising. Jak a kde žádat o peníze a být úspěšný. Dvacet pravidel úspěšného fundraisingu.
 • 7. Divadlo jako nepříspěvková organizace. Setkání s vedoucími pracovníky Divadla Petra Bezruče, multižánrového centra Cooltour, Staré arény.
 • 8. Jednosouborové divadlo v praxi. Návštěva Komorní scény Aréna. Debata s vedením divadla.
 • 9. Jen místa k stání. Jak mít plné divadlo spokojených diváků? Znalost prostředí a konkurence. Divák jako zákazník. Typologie zákazníků. Získávání diváka. Vlivy působící na rozhodování diváků. Faktory ovlivňující chování diváků.
 • 10. Soukromé divadlo „na oblasti“? Návštěva Divadla Mír a setkání s vedením divadla.
 • 11. Divadelní festival. Sestavení produkčního týmu. Marketingová strategie. Public relations.
 • 12. Setkání s manažery a produkčními festivalů OST-RA-VAR a Spectaculo Interesse.
 • 13. Setkání s manažery a produkčními festivalů Dream Factory Ostrava a Shakespearovské slavnosti.
 • Doporučená literatura: DRUCKER, P. Řízení neziskových organizací. Praxe a principy. Praha: Management Press, 1994. DVOŘÁK, J. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. GREGORINI, J. Realizace dramaturgického plánu v divadle. Praha: SNP, 1990. HINGSTON, P. Efektivní marketing. Praha: Euromedia Group, 2002. NEKOLNÝ, B. Divadelní systémy v zemích EU. Svět a divadlo, 2002, č. 3, s. 145. SMOLÍKOVÁ, M. Management umění. Praha: ProCulture, 2008. Doporučená literatura: DVOŘÁK, J. Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. DVOŘÁK, J. Management divadla – antologie textů. Praha: Pražská scéna, 2004. HERMAN, J. O historii zřizování divadel v Čechách. Svět a divadlo, 1996, č. 5, s. 158. HON, J. Marketing pro divadlo? Ano! Divadelní noviny, 1994, č. 21, s. 7. HRONEC, I. Poznámky o riadeni divadel. Svět a divadlo, 1994, č. 3 a 4. JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Praha: Grada, 2008.
Teaching methods
seminář
Assessment methods (in Czech)
Účast na seminářích (75 %). Aktivní přístup v diskusích. Vypracování všech úkolů zadaných pedagogem v průběhu semestru. Seminární práce.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP050