UBKKDBP051 Multimedia and internet

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Michal Novotný (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Michal Novotný
Institute of The Czech Language and Library Science - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Multimédia a internet si klade za cíl seznámit posluchače s trendem multimediálnosti moderní internetové publicistiky.
Představit a využít širokou paletu nástrojů pro podporu foto, audio a video výstupů a jejich propojení s klasickým textem.
Poukázat na aktuální marketingové nástroje sloužící k podpoře a propagaci vlastní tvorby a produktů.
Syllabus (in Czech)
 • 1./ Sociální sítě
 • význam, využití, žebříčky, trendy (s důrazem na profesní síť LinkedIn)
 • 2./ Práce na internetu
 • užitečné aplikace (např. onlione úprava fotek, sazba, správa projektů, online prezentace, myšlenkové mapy, cloudová úložiště
 • 3./ Práce s multimédii
 • licence fotek, foto a zvukové banky, metadata, konverze souborů
 • 4./ Základy PPC reklamy
 • příklady, akvizice a remarketing, vyhledávací a obsahová síť, měření a základní metriky
Literature
  required literature
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. . Internetová publicistika. Praha, 2011. info
 • BEDNÁŘ, V. Marketing na sociálních sítích: Prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno, 2011. ISBN 978-80-251-3320-0. info
  recommended literature
 • Novotný, Michal. Stahujte fotky bez starostí. 2019 (studijní e-book).
 • Novotný, Michal. 7+1 online tip (nejen) pro marketéry. 2019 (studijní e-book).
 • Novotný, Michal. Jak číst správně kampaně. 2019 (studijní e-book).
 • JANOUCH, V. Internetový marketing. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 9788025127957. info
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-807-2772-667. info
  not specified
 • Markomu.cz: Online svět, top trendy a recenze [online]. 2019 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: https://www.markomu.cz
 • Novotný, Michal. Základy pro LinkedIn. 2019 (studijní e-book).
Assessment methods (in Czech)
Seminární projekt
Ústní pohovor
Docházka 80 % (1 absence)
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UBKKDBP051