UCJAGLI1 Anglická literatura 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., MA
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět pokrývá období britské literatury od počátků až do období Romantismu. Zaměřují se na klasické texty britské literatury, jako např. Canterburské povídky Geoffreyho Chaucera a na vývoj Alžbětinské poezie a dramatu. Hlavní důraz je kladen na poetické i dramatické dílo Williama Shakespeara v kontextu britské renesanční tvorby. V neposlední řadě se budou zabývat vývojem satiry a vznikem moderního románu. Sylabus: 1. Středověká literatura 2. Alžbětinská poezie a drama 3. Shakespeare: sonety 4. Shakespeare: komedie a historické hry 5. Shakespeare: tragédie 6. Metafyzičtí básníci 7. Období Restaurace 8. Politická próza 18. století 9. Poezie v 18. století 10. Počátky románu 11. Preromantismus 12. Próza v období romantismu Literatuta: Burgess, A.: English Literature, Harlow: Longman, 1991. Oliveriusová, E. a kol.: Dějiny anglické literatury, 1. vydání, Praha: SPN, 1988. Sanders, A.: The Short Oxford History of English Literature, Oxford: Clarendon Press, 1994. Stříbrný, Z.: Dějiny anglické literatury 1, 1. vydání, Praha: Academia, 1987. Stříbrný, Z.: Dějiny anglické literatury 2, 1. vydání, Praha: Academia, 1988.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJAGLI1