UCJGIKA3 Gramatika 3

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavel Heisig, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Kontaktní osoba: Ferdinand Podpora
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Gramatika 3 navazuje na předchozí část Gramatika 2. Kurz metodologicky i obsahově vychází z moderní korpusové gramatiky Longman Grammar of Spoken and Written English. Po absolvování tohoto kurzu budou mít studenti ucelený přehled o struktuře anglického jazyka co do jeho gramatické výstavby. V této poslední části kurzu se studenti posouvají od frází k větným strukturám.
Osnova
 • 1. Fráze
  2. Věta a klauze
  3. Syntaktické funkce
  4. Slovesné třídy
  5. Čas, aspekt, slovesný rod
  6. Způsob, modalita
  7. Zápor, otázky
  8. Rozkazovací způsob, shoda podmětu s přísudkem
  9. Slovní pořádek
  10. Věty souřdné a podřadné
  11. Typy podřadných vět
  12. Interpunkce
Literatura
  doporučená literatura
 • Carter, R. and McCarthy, M. Cambridge Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. info
 • Dušková, L. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Academia, 2003. info
 • Biber, D., Johanson, S., Conrad, S., Leech, G. Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Pearson Education Limited, 2002. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
K úspěšnému absolvování kurzu musí studenti získat nejméně 70% v písemném testu založeném na materiálech probraných na přednáškách a procvičených v seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJGIKA3