UCJIK314 Italská literatura 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/8. Seminář 8 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (přednášející)
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek je věnován italské literatuře období od 16. do 18. století s cílem dané období charakterizovat a zařadit jednotlivé představitele jak časově, tak z hlediska stylu a témat, která zpracovávají. Náplní seminářů je formální i obsahový rozbor vybraného souboru textů, osvětlení autorova stylu a přiblížení témat, která zpracovává. Kurz je volně doplňován předmětem Italská literatura ve filmu 2.
Osnova
 • 1. Il primo Cinquecento e il classicismo rinascimentale
  2. Letteratura estranea al classicismo rinascimentale
  3. Il secondo Cinquecento e il manierismo
  4. Il Seicento e il barocco
  5. Il primo Settecento: il periodo dell'Arcadia e Carlo Goldoni
  6. Il secondo Settecento: l'illuminismo, Parini e Alfieri
  7. Tra il Settecento e l'Ottocento: il neoclassicismo e il preromanticismo, Monti e Foscolo
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Požadavky:
Aktivní účast na seminářích (min. 80 %), domácí příprava zadaných textů, seminární práce. Předmět je zakončen ústní zkouškou, při níž se bude vycházet z analýzy jednoho z probíraných literárních textů.
Studijní literatura:
Segre, C., Martignoni, C., Leggere il mondo. Vol. III-IV, Milano: Mondadori, 2001.
Seidl, I., La letteratura italiana dal Duecento al Settecento. Brno: FF UJEP, 1986.
Další doporučená literatura:
AA. VV. Letteratura italiana I. Il letterato e le istituzioni. Torino: Einaudi, 1982.
AA. VV. Letteratura italiana V. Le questioni. Torino: Einaudi, 1982.
Asor Rosa, A. Sintesi dei storia della letteratura italiana. Firenze: La Nuova Italia, 1979.
Bellini. G., Mazzoni, G. Moduli di letteratura italiana. Ariosto. Bari: Laterza, 1998.
Garin, E. L'uomo del rinascimento. Bari: Laterza, 1988.
Gatto, L. L'Italia dei comuni e delle signorie. Roma: Newton & Compton, 1996.
Guglielmino, S., Grosser, H. Il sistema letterario '400 e '500. Milano: Principato, 2002.
Guglielmino, S., Grosser, H. Il sistema letterario '600 e '700. Milano: Principato, 2002.
www.classicitaliani.it; www.liberliber.it
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.