UCJIK320 Praktické cvičení z italštiny 5

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/12/0. Cvičení 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Práce v bloku Praktických cvičení z italštiny 5 a 6 navazuje na předchozí bloky Praktických cvičení z italštiny a je zaměřena na další rozvíjení komunikativních dovedností a rozšiřování slovní zásoby v okruhu témat vymezeném v sylabech. Nadále jsou upevňovány znalosti gramatické. Schopnost porozumět mluvenému projevu a psanému textu je rozvíjena poslechem autentických nahrávek a četbou složitějších textů, na jejichž základě lze založit schopnost konverzovat plynule na osobní, pracovní i společenské téma. Nadále je rozvíjena schopnost písemně se vyjadřovat i ke složitějším tématům a schopnost prezentovat a zdůvodňovat vlastní názory. Text ke čtení a následné diskusi (lettura) je obměňován a aktualizován. Dosažení výstupního stupně má prokázat komplexní zkouška. Literatura: Povinná literatura: Marin, T. Progetto italiano 3. Corso multimediale di lingua e civilta italiana. Roma: Edilingua, 2008. Klímová, E. Manuale di morfologia italiana I. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007. Doporučená literatura: Gruppo meta. Due. Corso comunicativo di italiano per stranieri. Roma: Bonacci, 19934. Silvestrini, M. a kol. L'italiano e l'Italia. Perugia: Guerra, 1995. + nahrávky rodilých mluvčích a doplňující texty z denního tisku a beletrie
Osnova
 • 1. Unita 1: Esami. Forme non finite del verbo.
  2. Unita 2: Animali domestici. L`uso del condizionale.
  3. Unita 3: Spendaccioni. Participio passato.
  4. Unita 4: No alla tv! Gradi dell`aggettivo qualificativo.
  5. Unita 6: La scienza della buonanotte. Aggettivi determinativi, pronomi dimostrativi.
  6. Unita 7: Uomini e donne. Pronomi personali.
  7. Unita 8: Figli a vita. Condizionale - l`uso.
  8. Unita 9: Lavoro, annunci di offerta lavoro. Pronomi relativi, diatesi passiva - forme.
  9. Unita 10: Novecento. Posizione dell`aggettivo.
  10. Unita 11: Telefonini. Uso dei modi e dei tempi: piuccheperfetto.
  11. Unita 13: Lo zodiaco non si tocca. Derivati con contro-, vice-, super-, multi-, ultra-,
  Connettori: addirittura, magari, mica, anzi,
  12.-13. Revisione
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Aktivní účast alespoň 80%. Předmět je ukončen písemnou a ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIK320