UCJITBP404 Phonetic seminar

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jaroslava Malá (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Institute of Foreign Languages - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable of Seminar Groups
UCJITBP404/A: Tue 9:45–11:20 LUCJ, J. Malá
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Italian (programme FPF, ITAL-bpk)
Course objectives (in Czech)
Pro jednotlivé lekce fonetických cvičení je vždy vybrán jeden jev důležitý z hlediska produkce řeči. Zvýšená pozornost je přitom věnována nácviku výslovnosti těch italských hlásek, které jsou pro systém hlásek v italštině charakteristické a které se nevyskytují v systému hlásek mateřského jazyka. Součást náplně jednotlivých fonetických cvičení tvoří imitační cvičení, včetně nácviku intonace italské výpovědi s důrazem na její rozlišovací hodnotu. Součástí každé z lekcí je poslech autentických nahrávek dialogů se zaměřením na nácvik porozumění přirozené řeči v různých komunikačních situacích a také procvičovaní fonetické transkripce italského textu s cílem vést studenty k uvědomělé a přesné výslovnosti v italštině.
Learning outcomes
Basic terminology, International Phonetic Alphabet, phonetic transcription. precise articulations of the Italian vowels and consonants, correct pronunciation in Italian.
Syllabus
  • 1. IPA - International Phonetic Alphabet, accento, durata, sillaba, enfasi 2. Le vocali: il sistema delle vocali italiane: e chiusa (elefante), e aperta (erba): 3. e chiusa, e aperta (elefante x erba 4. La vocale o chiusa (orecchio), o aperta (occhio) 5. Dittonghi ascendenti: piede, uomo; Dittonghi discendenti (pausa, fai, sei), iato 6. Le consonanti geminate 7. qu quadro, gu guanti 8. sc (i, e)pesce 9. c (i, e,) cento, g (i, e) gelato 10. z calza, z zaino 11. gl(i) foglia 12. gn gnomo 13. Trascrizione fonetica: esercizi
Teaching methods
exercise
Assessment methods
written exam
Language of instruction
Italian
The course is also listed under the following terms Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/winter2021/UCJITBP404