UHVHMBP051 Selected chapters from modern history II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
This seminar gives the necessary knowledge and skills, needed for the research of the 19th century. It uses examples of real historical figures both "famous" as well as "ordinary" people. Each seminar focuses on a different type of source that makes it possible to get to know and understand the period.
Learning outcomes
ability to work with typical sources to the history of the 19th century
Syllabus
 • 1. The life of an unknown (city directories)
  2. The man of the nineteenth century is coming (registers of births)
  3. At school (class catalogues, school almanacs)
  4. Getting/Being married (registers of marriages, marrriage contracts)
  5. At home (census)
  6. In civil service (normative sources, daily press)
  7. One ones own (private companies documents, tax assessments)
  8. In contact (private adress books, corespondence, visiting book)
  9. In an association (club members registers )
  10. On the road (spa visitors list)
  11. Man of the nineteenth century in value system (memoirs)
  12. The man of the nineteenth century is leaving (testaments, registers of the deceased)
  13. What is left (inheritance papers, funeral monuments)
Literature
  recommended literature
 • -. Sborníky z plzeňských sympozií k 19. století (výběr): (2013) Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století (2010) Zločin a trest v české kultuře 19. století (2009) Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století (2008) Vetché stáří nebo zralý věk moudrosti? (2006) Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel (2004) Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století (2003) Biedermeier v českých zemích (2002) Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století (2001) Komunikace a izolace v české kultuře 19. století (2000) Fenomén smrti v české. info
 • -. Poslední staročech. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Raka. Praha 2017. 2017. info
 • Cerman, I. (ed.). Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti. Praha, 2016. info
 • Atze Marcel/Waldner Kyra. Andere Seiten. Private Adreßbücher prominenter Zeitgenossen aus zwei Jahrhunderten. Wien, 2011. info
 • Pelc Martin/Šopák Pavel/Šústková Hana. Opava Vídeň. Měšťanská kultura 19. století mezi centrem a periférií. Opava, 2011. info
 • Mattl-Wurm Sylvia (Hrsg.). Vermessung Wiens. Lehmanns Adreßbücher 1859-1942. Wien, 2011. info
 • Vyskočil Aleš. C. k. úředník ve zlatém věku jistoty. Praha, 2009. info
 • Treichel, Eckhardt. Friedhof und Denkmal als Orte ästhetischer Selbstinszenierung. Bürgerliche Begräbniskultur 1800-1930, in: Werner Plumpe/Jörg Lesczenski (Hrsg.), Bürgertum und Bürgerlichkeit zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus. Mainz, 2009. info
 • Lenderová Milena/Jiránek Tomáš/Macková Marie. Z dějin české každodennosti. Praha, 2009. info
 • Janák Jan. Spolky v českých zemích do roku 1951 (2007), in: Týž, Morava v národním a politickém ruchu 19. století, s. 121?160. Brno, 2007. info
 • Fasora Lukáš/Hanuš Jiří/Malíř Jiří/Vykoupil Libor (eds.). Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Brno, 2006. info
 • Perrot Michel (red.). Historia życia prywatnego, IV. Od rewolucji fracuskiej do I wojny światowej. Wrocław/Warszawa/Kraków, 2006. info
 • Corbin Alain. Na stopě neznámému. Znovunalezený svět Louise Françoise Pinagota 1798-1876. Praha, 2006. info
 • Lenderová Milena/Rýdl Karel. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha, 2006. info
 • Lenderová Milena. K hříchu a modlitbě. Žena v minulém století. Praha, 1999. info
 • Pešek Jiří. Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850?1920. Praha, 1999. info
 • -. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha, 1998. info
 • Kocka Jürgen (Hg.). Bürgertum im 19. Jahrhundert. Einheit und Vielfalt Europas. Band I-III. Göttingen, 1995. info
Teaching methods
Seminar form of tuition, discussion, brainstorming
Assessment methods
written test
Language of instruction
Czech
Teacher's information
- understanding German written sources
- reading the Kurrentschrift
- continuous preparation
- passing a test
- class attendance (maximum absence: 2)
The course is also listed under the following terms Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UHVHMBP051