UHVHNP0002 Economic and Social History II

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2024
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Institute of Historical Sciences – Faculty of Philosophy and Science in Opava
Timetable
Mon 8:05–8:50 M7
 • Timetable of Seminar Groups:
UHVHNP0002/A: Mon 8:55–9:40 M7, Z. Jirásek
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course seeks to capture the development of economic and social history in the Czech lands from the beginning of the modern age to the present, ie from the 15th century to the 21st century. Attention is paid not only to the production of handicrafts, manufactories or factories, but also to the development of agricultural production, extraction of raw materials, the monetary sector and the field of services. Emphasis is placed on monitoring modernization trends and the context of the Czech economy with the European and world economy.
Learning outcomes
The course seeks to capture the development of economic and social history in the Czech lands from the beginning of the modern age to the present, ie from the 15th century to the 21st century. Attention is paid not only to the production of handicrafts, manufactories or factories, but also to the development of agricultural production, extraction of raw materials, the monetary sector and the field of services. Emphasis is placed on monitoring modernization trends and the context of the Czech economy with the European and world economy.
Syllabus
 • 1. Introduction - definition, literature and sources 2. Starting load and perspectives - summary assumptions of economic development of the 15th and 16th centuries. 3. Manufacturing period 4. Terezian-Josephine reforms and their impact on the economy 5. The first industrial revolution I. 6. The first industrial revolution II. 7. Austro-Hungarian dynamics and its end 8. Republican management 1918-1939 9. Economic fluctuations of the second republic 10. War economy 11. Post-war reconstruction 12. Steel concept and search for reforms 13. Communist economy of the 70s and 80s, market system after 1989cade (M. Pullmann).
Literature
  required literature
 • Faltus, J. - Průcha, V. Hospodářské dějiny. Praha 1992, 143 s. info
 • Jindra, Z. Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. stoletní do konce monarchie. Praha 2015.
 • PRŮCHA,V. a KOL. Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918 - 1992. 1. díl: Období 1918 - 1945. Brno: Doplněk, 2004. povinná literatura
 • Pullmann, M. Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu. Praha, 2011. info
  recommended literature
 • Kaplan, K. Československo v letech 1953 - 1966, Praha 1992. info
 • Kaplan, K. Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953-1957 a 1968-1975. Praha 1993, 146 s. info
 • Jirásek, Z. - Šůla, J. Velká peněžní loupež v Československu 1953 aneb 50:1. Praha 1992, 164 s.
 • Zářický, A. Rothschildové a ti druzí, aneb, Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou. Ostrava, 2010.
 • SEKANINA, M., GERŠLOVÁ, J. Zrození nové doby. Stručné hospodářské dějiny českých zemí (od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století). Ostrava-Valašské Meziříčí: VŠB TU, 1999. ISBN 80-7078-729-5.
 • Geršlová, J., Sekanina, M. Lexikon našich hospodářských dějin: 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech. Praha, 2003.
 • Myška, M. Problémy a metody hospodářských dějin. Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru. Ostrava, 2010.
 • Janák, D. Rozvoj výroby a investiční výstavby v těžkém průmyslu na Ostravsku v letech 1949-1953. Časopis Slezského muzea, s. B, 1986, s. 139-161.
Teaching methods
Lecture and seminar, papers, seminar work, discussion.
Assessment methods
Written exam. At least 75% attendance, report, active approach.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2024/UHVHNP0002