UHVHPPBP26 Seminář ke stavebněhistorickému průzkumu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHPPBP26/A: St 17:15–18:50 M7, L. Augustinková
Předpoklady
základní přehled o dějinách ČR a regionu zvládnutí terminologie k historickým stavbám základní přehled o typologii historických staveb
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou stavebně historického průzkumu v ČR a umožnit jim vyzkoušet si zpracovat vybrané partie SHP.
Výstupy z učení
seminární práce - část stavebně historického průzkumu
Osnova
  • základní pojmy archivní průzkum průzkum in situ vyhodnocení
Literatura
    povinná literatura
  • - BERÁNEK, J. - MACEK, P. (edd.) : Metodika stavebněhistorického průzkumu. Praha 2015.
  • - BLÁHA, J. – JESENSKÝ, V. – MACEK, P. – RAZÍM, V. – SOMMER, J. - VESELÝ, J.: Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. Praha 2005. - HLAVÁČEK Ivan – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany 2015.
    doporučená literatura
  • RAZÍM, Vladislav – MACEK, Petr (edd.), Zkoumání historických staveb. Praha 2011.
Výukové metody
praktická cvičení v terénu
Metody hodnocení
zpracování případové studie - části SHP
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHPPBP26