UHVHPPBP32 Evidence a dokumentace památek

Faculty of Philosophy and Science in Opava
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Augustinková, Ph.D.
Institute of Historical Sciences - Faculty of Philosophy and Science in Opava
Prerequisites
TYP_STUDIA ( B )
Znalost základních pojmů z dějin umění, architektury a památkové péče.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
V rámci semináře bude pojmenován a v konkretizaci jednotlivých části definován způsob a forma evidence památkového fondu ČR: co je předmětem památkové ochrany dle platného zákona - základní charakteristiky věcí a souborů věcí s pojmenováním právní ochrany (KP, NKP, plošná ochrana - MPZ, MPR, mobiliární fondy...). Institut Ústředního seznamu kulturních památek, rekapitulace v historickém kontextu (státní seznamy nemovitých - movitých KP?), novodobé trendy a problémy. Využití informačních a komunikačních technologií v PP (MonumIS, MonumNet, REI, paGIS, MIS, SAS ČR, ArtGuard, CastiS, Clavius...). Aktuální stav - uplatnění principů Smart Administration, rozpracování aplikace inList= migrace současných aplikací dat do nové elektronické evidence ÚSKP. Systém prohlašování a zrušení prohlášení kulturních památek.
Syllabus
 • 1. Basis for recording (EL, a collection of supplements).
  2. Lists of monuments, national lists of movable and immovable cultural monuments.
  3. Central list of cultural monuments.
  4. Recovery identification Heritage Fund (REI).
  5. ED systems (KP, protected areas of the furniture and collections, historical libraries).
  6. The validation and revocation statement of cultural monuments.
  7. Existing information systems and applications - immovable monuments.
  8. Existing information systems and applications - movable monuments.
  9. Existing information systems and applications - evidence on the installed objects.
Literature
  recommended literature
 • Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví, NPÚ ÚP, 200. a. info
 • Obecně: vyhlášky Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na. a. info
 • Odborné metodiky k vedení konkrétních evidencí - ÚSKP, mobiliárn. a. info
 • Metodický pokyn MK odborným organizacím státní památkové péče pr. a. info
 • Zákon o státní památkové péči č.20/1987 Sb. a. info
 • Zákon č.22/1958 Sb., o kulturních památkách. a. info
Language of instruction
Czech
Teacher's information
Participation in seminars demonstrate basic knowledge of accounting systems and documentation of a test the drafting of a declaration of cultural monuments

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.slu.cz/course/fpf/summer2021/UHVHPPBP32