UHVHPPBP34 Konzervace a restaurování I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Rajhelová (cvičící)
Mgr. Antonín Šimčík (cvičící)
Garance
Ing. Mgr. Hana Rajhelová
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UHVHPPBP34/A: každé sudé pondělí 15:35–17:10 H9 a každé liché úterý 17:15–18:50 LMUZ, H. Rajhelová, A. Šimčík
Předpoklady
Student musí doložit aktuálním lékařským potvrzením svou zdravotní způsobilost k práci v laboratoři Konzervátorského centra, kde se pracuje a manipuluje s chemickými látkami (kyseliny, zásady, těkavé látky ad.) a používají se chemicko-fyzikální přístroje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zevrubné seznámení studentů s problematikou konzervace a restaurování muzejních sbírkových předmětů ze železných i neželezných kovů (železa, mědi, cínu, olova, zinku, stříbra, zlata a hliníku). Pozornost bude věnována i ochraně kovových archeologických nálezů. Probrány budou metody, průzkumu, preventivní i sanační konzervace a restaurování kovových artefaktů. Teoretické vědomosti studenti aplikují v praktických cvičeních a seminárních pracech.
Výstupy z učení
Předmět bude po absolvování předmětu schopen teoreticky navrhnout a prakticky provést: - dokumentaci zásahu - průzkum kovových předmětů - sestavit návrh zásahu - čištění základní konzervaci a restaurování kovových předmětů - uložení ošetřených předmětů s důrazem na zásady preventivní konzervace
Osnova
 • 1. Kovy – obecný úvod. 2. Metody průzkumu kovů 3. Degradace kovů. 4. Vlastnosti, degradace a zásady konzervace a restaurování železných předmětů. 5. Zásady konzervace a restaurování železných předmětů. 6. Vlastnosti, degradace a zásady konzervace a restaurování předmětů ze slitin mědi. 7. Zásady konzervace a restaurování předmětů ze slitin mědi. 8. Vlastnosti, degradace a zásady konzervace a restaurování stříbra. 9. Vlastnosti, degradace a zásady konzervace a restaurování olova. 10. Vlastnosti, degradace a zásady konzervace a restaurování cínu. 11. Vlastnosti, degradace a zásady konzervace a restaurování zinku. 12. Vlastnosti, degradace a zásady konzervace a restaurování zlata. 13. Vlastnosti, degradace a zásady konzervace a restaurování hliníku a dalších lehkých kovů.
Literatura
  povinná literatura
 • Kolektiv autorů. Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno, 2011. info
  doporučená literatura
 • " SCOTT, DAVID A. a kol:. Ancient and historic Metals. info
 • " SCOTT, DAVID A. a kol:. Iron and Steel in Art. info
 • " PERLÍK, DUŠAN:. Povrchové úpravy kovových archeologických nálezů - "tipy a triky, aneb jak na to". In: Povrchové úpravy kovů. info
 • APPLEBAUM, B. Conservation treatment metodology. Amsterdam, 2007. info
 • MIDDLETON, A. - LANG, J. Radiography of Cultural Material. Oxford, 2005. info
 • SELWYN, L. Metals and Corrosion (A Handbookk for the Conservation Profesional). Ottawa, 2004. info
 • Kolektiv autorů. Sborník z workshopu Stabilizace železných archeologických nálezů konaného ve dnech 4.-5.11.2002 v Technickém muzeu v Brně. Brno, 2003. info
 • SCOTT, D.A. Copper and Bronze in Art. Los Angeles, 2002. info
 • ODEGAARD, N. - SCOTT, C. - ZIMMT, W. S. Material characterization tests for objects of art and archaeology. Archetype Publications London, 2000. info
  neurčeno
 • USTOUHAL, V. Kovy a slitiny. Brno, 1992. info
Výukové metody
- frontální výuka - laboratorní cvičení - seminární práce
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Docházka na semináře (80%), odevzdání protokolů z praktických cvičení, seminární práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHPPBP34