UHVHPPBP51 Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výběrový seminář rozvíjí cyklus přednášek z Nejnovějších dějin I a to především formou samostatně vypracovaných referátů, jejichž témata jsou vybrána tak, aby prohlubovala základní znalosti z přednášek, popř. rozvíjela méně exponované problémy a vedla studenty k práci s (tištěnými) prameny. Témata mohou být průběžně obměňována. Organickou součást semináře tvoří diskuse studentů nad referáty, resp. problémy nadnesenými vedoucím semináře, dále rozbor (především tištěných) pramenů důležitých pro danou problematiku a vypracování seminární práce. Zisk zápočtu podmiňuje kromě účasti na semináři aktivita studentů (zapojení do diskusí), kvalita referátu k zadanému tématu, resp. semestrální práce. Při sestavování práce musí student prokázat zvládnutí základních technik historikovy práce; kromě sestavení speciální bibliografie je kladen důraz na vyhledávání tištěných pramenů a pramenných edic, práci s prameny, schopnost samostatně formulovat problémy. Rozsah práce by neměl klesnout pod 12 normovaných stran, samozřejmou součástí jsou řádné citace použitých pramenů a literatury.
Výstupy z učení
Výběrový seminář rozvíjí cyklus přednášek z Nejnovějších dějin I a to především formou samostatně vypracovaných referátů, jejichž témata jsou vybrána tak, aby prohlubovala základní znalosti z přednášek, popř. rozvíjela méně exponované problémy a vedla studenty k práci s (tištěnými) prameny. Témata mohou být průběžně obměňována. Organickou součást semináře tvoří diskuse studentů nad referáty, resp. problémy nadnesenými vedoucím semináře, dále rozbor (především tištěných) pramenů důležitých pro danou problematiku a vypracování seminární práce. Zisk zápočtu podmiňuje kromě účasti na semináři aktivita studentů (zapojení do diskusí), kvalita referátu k zadanému tématu, resp. semestrální práce. Při sestavování práce musí student prokázat zvládnutí základních technik historikovy práce; kromě sestavení speciální bibliografie je kladen důraz na vyhledávání tištěných pramenů a pramenných edic, práci s prameny, schopnost samostatně formulovat problémy. Rozsah práce by neměl klesnout pod 12 normovaných stran, samozřejmou součástí jsou řádné citace použitých pramenů a literatury.
Osnova
 • 1. Co je studená válka? (Pojem, charakteristika, periodizace) 2. W. Churchill: Projev ve Fultonu a jeho ohlas v českém dobovém tisku 3. J. V. Stalin: Projev k volbám do Nejvyššího sovětu v únoru 1946 4. Založení, činnost a zánik Informačního byra (1947-1956) 5. Severoatlantická smlouva z dubna 1949 6. Vojenská porada v Moskvě v lednu 1951 - mýtus a skutečnost 7. Návrh SSSR na neutralizaci Německa z března 1952 8. Suezská krize na pozadí blokového soupeření 9. Role OSN v poválečném světě a její podíl na řešení mezinárodních krizí 10. Čínsko-sovětská roztržka: příčiny a důsledky 11. Schůzka J. F. Kennedy - N. S. Chruščov ve Vídni na jaře 1961 12. Snahy o odzbrojení a mírové hnutí (50. - 80. léta) 13. Sovětská zahraniční politika 1964-1983 a tzv. Brežněvova doktrína
Literatura
  povinná literatura
 • DURMAN, K. Popely ještě žhavé: velká politika 1938-1991). Světová válka a nukleární mír I. Praha 2004. info
 • LUŇÁK, P. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997. info
 • SNYDER Timothy. Černá zem. Holocaust - Historie a varování. Praha, 2015. info
 • Fitzpatricková, S. - Geyer, M. Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu. Praha, 2012. info
 • DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství. Praha, 2009. info
 • VYKOUKAL, J. - LITERA, B. - TEICHMAN, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, 2000. info
  doporučená literatura
 • BREITMAN, R. Architekt "konečného řešení" (Himmler a vyvraždění evropských Židů). Praha, Argo 2004. info
 • DURMAN, K. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha, Karolinum 1998. info
 • BERGHE, Y. Vanden. Velké nedorozumění. Dějiny studené války (1917-1990). Praha 1996. info
 • Browning, Ch.R. Obyčejní muži. Praha 2002.
 • Brooker, Ch.: Skryté dějiny evropské integrace od roku 1918 do současnosti. Brno 2006.
 • Lowe, K. Zdivočelý kontinet. Evropa po druhé světové válce. Prha 2015.
 • Eichler, J. Od Sarajeva po Hirošimu. Praha 2014.
 • Skřivan, A. Japonská válka 1931-1945. Praha 1997.
 • BÍLÝ, Matěj. Varšavská smlouva 1969?1985. Vrchol a cesta k zániku. Praha, 2017. info
 • EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad. Praha, 2015. info
 • SNYDER, T. Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha, 2013. info
 • Bellamy, Chris. Absolutní válka. Praha, 2011. info
 • NÁLEVKA, V. Druhá světová válka. Praha: Triton, 2003. info
 • ROSEMAN, M. Setkání ve vile u jezera: Konference ve Wannsee a konečné řešení židovské otázky. Praha: Dokořán, 2003. info
 • PLECHANOVÁ, B. a FIDLER, J. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1941-1995. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a po, 1997. ISBN 80-85241-79-X. info
Výukové metody
Seminář, seminární práce, diskuse, hodnocení.
Metody hodnocení
Písemný test, seminární práce, 75% účast
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UHVHPPBP51