UIN2036 Praktikum z operačních systémů

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIN2036/A: Út 9:45–11:20 B3a, Š. Vavrečková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sjednotit zkušenosti studentů s operačními systémy a dále rozšířit na úroveň velmi dobré uživatelské znalosti se zaměřením na systémy Windows a Linux v nejpoužívanějších verzích. V náplni předmětu je pokročilá administrace v grafickém režimu, základy administrace v textovém režimu a další pokročilejší techniky související s instalací, udržováním a opravou systémů.
Osnova
 • 1. Používáme MS Windows - orientace v prostředí, základní úlohy, práce se soubory, zástupci (souborů, adres, procedur v knihovnách), klávesové zkratky. Dostupné alternativy k některým nástrojům dodávaným s Windows.
  2. Verze Windows a jejich vlastnosti - pojem jádra, odlišnosti a typické vlastnosti různých vezí Windows, důležité soubory a složky, orientace v souborovém systému běžných verzí Windows.
  3. Správa Windows v grafickém režimu - jednotlivé nástroje, podrobněji se budeme zabývat především správou uživatelů včetně přístupových oprávnění a správou sítě. Přístup k dalším nástrojům, ke kterým se nedostaneme přes tlačítko Start, používání nápovědy (budete potřebovat u testů).
  4. Registr Windows - umístění souborů registru, možnosti přístupu do registru, zálohování, obsah jednotlivých klíčů registru, jak se s nimi dá pracovat.
  5. Příkazový řádek - získání nápovědy, základní úlohy, práce s adresáři a soubory.
  6. Další úlohy při správě Windows - konzoly, odkud získat nástroje, které nejsou instalovány zároveň se systémem, procesy spouštěné při startu systému, úvod do Příkazového řádku.
  7. Úvod do zabezepčení Windows - automatické aktualizace systému a aplikací, proč jsou důležité (Buffer Overflow), běžné formy útoků a obrana proti nim. Stránky, kde lze zjistit seznamy bezpečnostních děr v operačních systémech a aplikacích, a nebo zprávy s nalezenými bezpečnostními problémy.

  8. O operačních systémech - nejpoužívanější licence, Unix a systémy unixového typu.
  9. Používáme Linux - základy Linuxu v grafickém prostředí. Seznámíme se s dostupnými nástroji a běžnými úkoly v prostředích KDE a GNOME.
  10. Vlastnosti unixových systémů - seznámení s pojmy a principy; uživatelé, procesy, soubory, zařízení, přístupová oprávnění a vlastnosti souborů.
  11. Linux - distribuce, instalace Linuxu, software a jeho instalace, princip grafického prostředí, konzoly.
  12. Textový režim v Linuxu - úvod do používání textového shellu v Linuxu. Získání nápovědy, práce s adresáři a soubory.
Literatura
  povinná literatura
 • Vavrečková, Šárka. WWW stránky předmětu, skripta. URL info
  doporučená literatura
 • AV. AV Comperatives, porovnání antivirů. URL info
 • FileNet. File.net: komentovaný seznam souborů. URL info
 • ABCLinuxu.cz. Portál ABCLinuxu.cz. URL info
 • Root.cz. Portál Root.cz. URL info
 • Sysinternals.com. Portál Sysinternals.com, nástroje ke stažení. URL info
 • ProcessLibrary. ProcessLibrary.com: komentovaný seznam procesů. URL info
 • PCTools. Registry Guide for Windows. URL info
 • Microsoft.com. Webové stránky firmy Microsoft. URL info
 • Secunia.com. Zranitelnosti v IT produktech. URL info
 • kol. Linux: Dokumentační projekt. 4. aktualizované vydání. Brno: Computer press, 2008. info
 • BITTO, O. Microsoft Windows Vista CZ: Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2007. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Demonstrace
Skupinová práce na počítačové učebně
Metody hodnocení
Písemný test
Zápočet
Informace učitele
Absolvent tohoto předmětu by se měl orientovat v operačních systémech Windows a Linux a zvládat úlohy související s instalací, údržbou a běžnými opravami či úpravami systému. Orientace se týká především nástrojů v grafickém prostředí daných systémů, ale také by studenti měli zvládnout základy práce v textovém režimu (Příkazový řádek ve Windows, shell BASH v Linuxu).
Pro absolvování předmětu je třeba zvládnout dvě písemky (jednu z Windows, jednu z Linuxu), každou na alespoň 50 % bodů.
AktivityNáročnost [h]
Příprava na zápočet12
Účast na výuce12
Celkem24
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UIN2036